”Den renaste energin är den som inte används”

Vi behöver ställa om hela vårt energisystem – och det är bråttom. Så var börjar vi? EEF har varit med och tagit fram ramverket för färdplanen mot 100% förnybar energi där steg ett är energieffektivisering. ”Den billigaste, säkraste och renaste energin är den som inte används.” säger Linda Burenius Magnusson, ordförande i 100% förnybart

Vi behöver ställa om hela vårt energisystem – och det är bråttom. Så var börjar vi? EEF har varit med och tagit fram ramverket för färdplanen mot 100% förnybar energi där steg ett är energieffektivisering.

”Den billigaste, säkraste och renaste energin är den som inte används.” säger Linda Burenius Magnusson, ordförande i 100% förnybart.

”Energieffektivisering först är en strategi som borde genomsyra allt omställningsarbete. Oavsett om det handlar om stadsplanering, renovering eller klimatomställning av industrier och företag bör energieffektivisering vara den första åtgärden som övervägs. Ökad effektivisering innebär att behovet av utbyggnad av ny energiproduktion inte blir lika omfattande, samt att Sverige får fortsatt goda möjligheter att exportera ren, förnybar energi till ett mer fossilberoende Europa.” Ramverk för färdplan mot 100% förnybar energi.

I torsdags anordnade 100% förnybart ett seminarium i riksdagen om Sveriges väg mot ett förnybart energisystem tillsammans med Åsa Westlund (S) och Rickard Nordin (C). Alla var rörande överens om att vi måste arbeta snabbare för att nå de mål som Sverige och EU har satt upp, men också att detta inte kommer att bli helt enkelt.

”Det krävs en drastisk och radikal omställning när det gäller energiområdet Vi kan inte se klimat- och energifrågan som bara en miljöfråga, den måste vara en del av all politik!” säger Karin Bäckstrand, professor i samhällsvetenskaplig miljöforskning.

Ramverket för färdplanen mot 100% förnybar energi ska bidra till en övergripande bild som visar de viktigaste aspekterna som bör adresseras.

Du kan läsa hela ramverket här.

EEF

18 mar 2019

Senaste inläggen

17 jun 2019

Örebros industrier vill energieffektivisera - och samarbeta

Efter den första Energifrukosten i Bredaryd tidigare i år var responsen positiv - nu har träff två gått av stapeln, denna gång i Örebro län. Hur kan industriföretag få bättre siffror på energiräkningen? Vad är fördelarna med att göra en energikartläggning? Finns det verkligen något mer att göra för klimatet om man redan använder grön el och jobbar mot 100% fossilfritt?

Läs mer
07 jun 2019

EEF i Almedalen: Kan energieffektivisering bidra till att lösa effektbristen?

Energieffektivisering och flexibilitet (att omfördela användningen av el över tid) kan bidra till ett minskat behov av utbyggda kraftledningar och transformatorstationer - det är även en billigare lösning. Hur mycket kan det bidra med och har branschen förberett produkter och system för att vara flexibla?

Läs mer

Aktiviteter med EEF

2019-07-01

Seminarie i Almedalen: Effektbrist och nedsläckt land – kan energieffektivisering bidra till att lösa problemet?

2019-07-01

Seminarier i Almedalen: Styrmedel för energieffektivisering - hur vill våra politiker skapa mer verkstad?

2019-09-27

Industrifrukost i Eskilstuna

Läs mer