”Den renaste energin är den som inte används”

Vi behöver ställa om hela vårt energisystem – och det är bråttom. Så var börjar vi? EEF har varit med och tagit fram ramverket för färdplanen mot 100% förnybar energi där steg ett är energieffektivisering. ”Den billigaste, säkraste och renaste energin är den som inte används.” säger Linda Burenius Magnusson, ordförande i 100% förnybart

Vi behöver ställa om hela vårt energisystem – och det är bråttom. Så var börjar vi? EEF har varit med och tagit fram ramverket för färdplanen mot 100% förnybar energi där steg ett är energieffektivisering.

”Den billigaste, säkraste och renaste energin är den som inte används.” säger Linda Burenius Magnusson, ordförande i 100% förnybart.

”Energieffektivisering först är en strategi som borde genomsyra allt omställningsarbete. Oavsett om det handlar om stadsplanering, renovering eller klimatomställning av industrier och företag bör energieffektivisering vara den första åtgärden som övervägs. Ökad effektivisering innebär att behovet av utbyggnad av ny energiproduktion inte blir lika omfattande, samt att Sverige får fortsatt goda möjligheter att exportera ren, förnybar energi till ett mer fossilberoende Europa.” Ramverk för färdplan mot 100% förnybar energi.

I torsdags anordnade 100% förnybart ett seminarium i riksdagen om Sveriges väg mot ett förnybart energisystem tillsammans med Åsa Westlund (S) och Rickard Nordin (C). Alla var rörande överens om att vi måste arbeta snabbare för att nå de mål som Sverige och EU har satt upp, men också att detta inte kommer att bli helt enkelt.

”Det krävs en drastisk och radikal omställning när det gäller energiområdet Vi kan inte se klimat- och energifrågan som bara en miljöfråga, den måste vara en del av all politik!” säger Karin Bäckstrand, professor i samhällsvetenskaplig miljöforskning.

Ramverket för färdplanen mot 100% förnybar energi ska bidra till en övergripande bild som visar de viktigaste aspekterna som bör adresseras.

Du kan läsa hela ramverket här.

EEF

18 mar 2019

Senaste inläggen

15 apr 2019

Så tryggar vi framtidens förnybara elsystem

Det svenska elsystemet står inför genomgripande förändringar. Gamla produktionsanläggningar och ett åldrande elnät ska ersättas med nya, moderna och hållbara lösningar. Samtidigt pågår elektrifiering av transportsektorn och industrin...

Läs mer
10 apr 2019

Energieffektiviseringsföretagen får ny ordförande

Det är mycket som har förändrats sedan branschorganisationen Energieffektiviserings-företagen (EEF) startade för tio år sedan. Idag har energifrågan ett större fokus i samhället och 100% förnybart blir en mer och mer självklar målsättning. Thomas Sundén, VD på Sustainable Innovation...

Läs mer

Aktiviteter med EEF

2019-04-25

Frukostseminarie: Energistatistik och visualisering, Fastighetsägarna Stockholm

2019-05-16

Energifrukost för industriföretag i Karlskoga

2019-05-21

Frukostseminarie: Minskad energikostnad för tappvarmvatten, Norrköping

Läs mer