Debatt: Installatörsföretagen om möjligheten med vita certifikat

Debattartikeln publicerad i Aktuell Hållbarhet och Nya Wermlands-Tidningen den 23 mars 2018.

Länk till artikeln i Aktuell Hållbarhet och Nya Wermlands-Tidningen

Den svenska energikommissionen har satt nationella mål där vi tillsammans ska uppnå 50 procent effektivare energianvändning jämfört med 2005. Vi ska år 2040 ha ett 100 procent förnybart elsystem och år 2045 inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser. Det är utmanande men nödvändiga målsättningar. Tyvärr har ingen gjort tillräckligt mycket än för att vi skall klara dessa klimatmål.

Den 28 februari kom den fösta delrapporten från utredningen som regeringen tillsatte under sommaren 2017 med uppgift att undersöka hinder och ta fram lösningar för energieffektivisering, småskalig elproduktion och ellagring. I rapporten finns ett kapitel om så kallade vita certifikat. Vita certifikat innebär att ett krav läggs på energileverantören att se till att energin används effektivt.

Dessa certifikat skulle kunna vara det verktyg som Sverige behöver för att få rörelse i rätt riktning. Med vita certifikat vänder vi på incitamenten. Istället för att hela ansvaret för energieffektiviseringen ligger på konsument och fastighetsägare läggs en del på de energiproducerande företagen. På så sätt riktas deras intresse på nyttan som kunden får av sin energileverans – och inte bara på energiförsäljningen.

Tyvärr tar inte utredningen ställning till huruvida Sverige borde införa vita certifikat. EU-kommissionen har uppmanat Sverige att införa vita certifikat eller motsvarande. Men i EU:s direktiv finns en möjlighet att frångå kravet om man kan visa att man sparar lika mycket genom andra styrmedel. Den vägen har Sverige valt än så länge.

Det tycker vi är synd. I Sverige finns det 3,1 miljoner fastigheter som står för 50 procent av dagens elanvändning. Här måste och kan en viktig del i energieffektiviseringen ske. En av de mest kostnads- och energieffektiva insatser man kan göra i en fastighet är att samordna befintliga anläggningar. Enligt förhandsuppgifter från RISE sparar man generellt 20 procent energi bara genom att samordna till exempel värme- och kylsystemen.

Tyvärr är efterfrågan bland byggherrar, fastighetsägare och andra beställare inte tillräckligt stark. Det finns flera skäl till det men nu måste Sverige våga prova nya vägar. Införandet av rätt utformade vita certifikat skulle kunna skapa ett intresse för energieffektiviserande åtgärder och bli mer långsiktigt eftersom det är förenligt med EU:s regler för statsstöd. Dessutom kan det vara en metod för att få till faktiska besparingar både i pengar och miljö samt främja klimatsmart teknikutveckling.

Att införa vita certifikat skulle vara ett tydligt tecken till marknaden om betydelsen av energieffektiviseringar och samtidigt ge aktörerna verktyg att arbeta praktiskt med installation av klimatsmarta lösningar. Då skulle vi kunna nå målet om att inte ha några nettoutsläpp 2045.

 

Ola Månsson, vd Installatörsföretagen

EEF

26 mar 2018

Senaste inläggen

07 Dec 2018

Egil Öfverholm bidrar till en mer hållbar värld – vinner ”Hederspriset för energieffektivisering”

I år delade EEF för första gången ut det nyinstiftade ”Hederspriset för energieffektivisering”; för lång och trogen tjänst inom hållbarhetsarbete och energieffektivisering. Priset kommer från och med nästa år att heta ”Egil Öfverholm-priset”...

Läs mer
05 Dec 2018

EEF utser projektet RealEstateCore till Årets framtidsföretag 2018

Äntligen kan olika system och fabrikat inom byggnadsautomation prata med varandra – detta med hjälp av det nya gemensamma, digitala språket som tagits fram i projektet RealEstateCore. Språket ska underlätta delning av data så att fastigheter kan optimera driften och på så sätt bli mer...

Läs mer

Aktiviteter med EEF

2019

Information kommer inom kort

Läs mer