Debatt: Elexport – den bortglömda klimatfrågan

Ordföranden i 100 % förnybart debatterar för svensk elexport.

Debattartikel publicerad i GP 27 februari 2018.

Linda Burenius Magnusson, ordförande i 100% förnybart, skriver i Göteborgsposten om vindkraftens klimatnytta och energieffektivisering som lösningar på klimatfrågan.

”Lösningen ligger i en kombination av energieffektivisering och kraftigt ökad förnybar elproduktion, främst vindkraft, solkraft och biokraft, så att vi både kan elektrifiera Sverige, avveckla kärnkraften och behålla och helst öka vår elexport.”

 

Vilka är 100% förnybart

100% förnybart samlar aktörer som vill driva på en omställning av det svenska energisystemet. Vår vision är att Sverige senast 2030 har ett energisystem som till 100% baseras på förnybara och hållbara energikällor. Det åstadkommer vi genom att energieffektivisera och bygga ut förnybar energi som fasar ut fossila bränslen och kärnkraft. Vår vision och position sammanfattas i vår avsiktsförklaring.

EEF är medlemmar i 100% förnybart och Lotta Bångens sitter i styrelsen.

www.fornybart.org

EEF

27 feb 2018

Senaste inläggen

12 feb 2019

Energiprestanda är allt viktigare för byggnadernas värde

En ny rapport från det europeiska forskningsinstitutet JRC visar att energieffektivisering blir allt viktigare för hur byggnader värderas, och att det finns en tydlig koppling till lägre kreditrisk.

Läs mer
08 feb 2019

Ny studie belyser stora energibesparingspotentialer

Mer än hälften av EU: s slutliga energibehov skulle kunna sparas senast 2050 om marknadsbarriärer avlägsnas. Detta visas i en ny Fraunhofer ISI-studie som bedömer effekterna av nya samhällstrender.

Läs mer

Aktiviteter med EEF

2019-02-21

Löpande frukostseminarier med Fastighetsägarna Stockholm

2019-03-05

Löpande frukostseminarier med Fastighetsägarna Norrköping/Nyköping/Linköping

2019-03-14

Workshop inom affärsutveckling: Energitjänster

Läs mer