Debatt: Elexport – den bortglömda klimatfrågan

Ordföranden i 100 % förnybart debatterar för svensk elexport.

Debattartikel publicerad i GP 27 februari 2018.

Linda Burenius Magnusson, ordförande i 100% förnybart, skriver i Göteborgsposten om vindkraftens klimatnytta och energieffektivisering som lösningar på klimatfrågan.

”Lösningen ligger i en kombination av energieffektivisering och kraftigt ökad förnybar elproduktion, främst vindkraft, solkraft och biokraft, så att vi både kan elektrifiera Sverige, avveckla kärnkraften och behålla och helst öka vår elexport.”

 

Vilka är 100% förnybart

100% förnybart samlar aktörer som vill driva på en omställning av det svenska energisystemet. Vår vision är att Sverige senast 2030 har ett energisystem som till 100% baseras på förnybara och hållbara energikällor. Det åstadkommer vi genom att energieffektivisera och bygga ut förnybar energi som fasar ut fossila bränslen och kärnkraft. Vår vision och position sammanfattas i vår avsiktsförklaring.

EEF är medlemmar i 100% förnybart och Lotta Bångens sitter i styrelsen.

www.fornybart.org

EEF

27 feb 2018

Senaste inläggen

15 apr 2019

Så tryggar vi framtidens förnybara elsystem

Det svenska elsystemet står inför genomgripande förändringar. Gamla produktionsanläggningar och ett åldrande elnät ska ersättas med nya, moderna och hållbara lösningar. Samtidigt pågår elektrifiering av transportsektorn och industrin...

Läs mer
10 apr 2019

Energieffektiviseringsföretagen får ny ordförande

Det är mycket som har förändrats sedan branschorganisationen Energieffektiviserings-företagen (EEF) startade för tio år sedan. Idag har energifrågan ett större fokus i samhället och 100% förnybart blir en mer och mer självklar målsättning. Thomas Sundén, VD på Sustainable Innovation...

Läs mer

Aktiviteter med EEF

2019-04-25

Frukostseminarie: Energistatistik och visualisering, Fastighetsägarna Stockholm

2019-05-16

Energifrukost för industriföretag i Karlskoga

2019-05-21

Frukostseminarie: Minskad energikostnad för tappvarmvatten, Norrköping

Läs mer