Debatt: Elexport – den bortglömda klimatfrågan

Ordföranden i 100 % förnybart debatterar för svensk elexport.

Debattartikel publicerad i GP 27 februari 2018.

Linda Burenius Magnusson, ordförande i 100% förnybart, skriver i Göteborgsposten om vindkraftens klimatnytta och energieffektivisering som lösningar på klimatfrågan.

”Lösningen ligger i en kombination av energieffektivisering och kraftigt ökad förnybar elproduktion, främst vindkraft, solkraft och biokraft, så att vi både kan elektrifiera Sverige, avveckla kärnkraften och behålla och helst öka vår elexport.”

 

Vilka är 100% förnybart

100% förnybart samlar aktörer som vill driva på en omställning av det svenska energisystemet. Vår vision är att Sverige senast 2030 har ett energisystem som till 100% baseras på förnybara och hållbara energikällor. Det åstadkommer vi genom att energieffektivisera och bygga ut förnybar energi som fasar ut fossila bränslen och kärnkraft. Vår vision och position sammanfattas i vår avsiktsförklaring.

EEF är medlemmar i 100% förnybart och Lotta Bångens sitter i styrelsen.

www.fornybart.org

EEF

27 feb 2018

Senaste inläggen

17 jun 2019

Örebros industrier vill energieffektivisera - och samarbeta

Efter den första Energifrukosten i Bredaryd tidigare i år var responsen positiv - nu har träff två gått av stapeln, denna gång i Örebro län. Hur kan industriföretag få bättre siffror på energiräkningen? Vad är fördelarna med att göra en energikartläggning? Finns det verkligen något mer att göra för klimatet om man redan använder grön el och jobbar mot 100% fossilfritt?

Läs mer
07 jun 2019

EEF i Almedalen: Kan energieffektivisering bidra till att lösa effektbristen?

Energieffektivisering och flexibilitet (att omfördela användningen av el över tid) kan bidra till ett minskat behov av utbyggda kraftledningar och transformatorstationer - det är även en billigare lösning. Hur mycket kan det bidra med och har branschen förberett produkter och system för att vara flexibla?

Läs mer

Aktiviteter med EEF

2019-07-01

Seminarie i Almedalen: Effektbrist och nedsläckt land – kan energieffektivisering bidra till att lösa problemet?

2019-07-01

Seminarier i Almedalen: Styrmedel för energieffektivisering - hur vill våra politiker skapa mer verkstad?

2019-09-27

Industrifrukost i Eskilstuna

Läs mer