Tanketorget

Remissvar

EEF:s remissvar på Energikommissionens betänkande

EEF lämnar följande remissvar på Energikommissionens betänkande Kraftsamling för framtidens energi (SOU 2017:02): Ett energieffektivt samhälle är en förutsättning för ett hållbart samhälle. Energieffektivisering inkluderar även ”effekt-effektivisering”. Vi menar att Sverige...

Läs mer
Linnéa Svanström

25 Apr 2017

Remissvar: Inför värmeförlusttal i BBR

Boverkets förslag på kommande BBR förväntas lägga grunden för Sveriges krav på nära-noll-energihus (NNE-hus) men de föreslagna kravnivåerna är alltför lågt ställda. Det tycker EEF som nyligen skickat in...

Läs mer
Linnéa Svanström

20 Mar 2017

Miljöbyggnad 3.0 ute på remiss

Fram till den 15 mars finns möjlighet för alla intresserade parter i berörda branscher att lämna svar på remissversionen av Miljöbyggnad 3.0. Arbetet med Miljöbyggnad 3.0 närmar sig nu sitt slut...

Läs mer
EEF

06 Feb 2017

Förslag till strategi för ökad användning av solel – EEF:s remissvar

EEF tycker att det är ett bra förslag att införa solROT och speciellt att utöka detta till ett energiROT. Det ROT-bidrag som finns idag har ingen koppling till energieffektivisering...

Läs mer
EEF

18 Jan 2017

Samlade remisser och yttranden från EEF

Läs mer
EEF

01 Jan 2000