Nyheter

Remissvar

Remissvar

Se våra inlämnade remissvar nedan:

2022

 • Remissvar PM 2022:10 – Näringslivets klimatomställning
  2022.12.14
 • Remissvar: Kommissionens förslag till revidering av Direktiv 2010/31/EU om byggnaders energiprestanda (EPBD)
  2022.02.09
 • Remissyttrande: Energimarknadsinspektionens förslag till föreskrifter för utformning av nättariffer
  2022.01.13

2021

 • Remissvar – Förslag till förordning om stöd till energieffektivisering i flerbostadshus Fi2021/00200
  2021.05.24

2020

 • Förslag till ändring i förordningen (2006:1592) om energideklaration när det gäller oberoende experter
  2020.03.27
 • Energimätning i byggnader
  2020.04.07
 • Skattereduktion för installation av grön teknik
  2020.06.15

2019

 • Sveriges nationella energi- och klimatplan
  2019.09.16
 • Mindre aktörer i energilandskapet – förslag med effekt
  2019.11.20

2018

 • Utredningen om energisparlån
  2018.06.25
 • Energideklarationer Boverket
  2018.05.08
 • BBR Energi
  2018.05.08

2017

 • Energikommissionens betänkande
  2017.04.19
 • Miljöbyggnad 3.0
  2017.03.15
 • NNE-förslaget BBR
  2017.02.24
 • Synpunkter rev av EED och EPBD
  2017.01.23
 • Förslag till strategi för ökad användning av solel - EnergiROT
  2017.01.17

2016

 • Statligt stöd för att anordna och tillhandahålla hyresbostäder och bostäder för studerande
  2016.10.25
 • Föreskrift – Stöd för renovering och energieffektivisering i vissa bostadsområden
  2016.08.19
 • Förordning - Stöd för renovering och energieffektivisering i vissa bostadsområden
  2016.05.25
 • Energiskatt på el
  2016.01.11

2015

 • Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande
  2015.10.05
 • Förslag till svensk tillämpning av näranollenergibyggnader
  2015.08.28
 • Översyn av den kommunala energi- och klimatrådgivningen
  2015.08.28
 • Förslag till föreskrift om statligt stöd till energikartläggning
  2015.05.04

EEF ger dig senaste nytt gällande effekt och energieffektivisering – vill du också få vårt nyhetsbrev en gång i kvartalet?

Ja tack!
Vi behöver din e-post!
Tack för att du prenumererar! Vi behandlar endast din e-postadress för att skicka ut nyhetsbrev, du har möjlighet att närsomhelst återkalla ditt samtycke.