Nyheter

Påverkansarbete

Se våra remissvar och ta del av vårt påverkansarbete.

Vi siktar högre!

– när det kommer till energieffektivisering i flerbostadshus. Regeringen har beslutat om stöd till energieffektivisering i flerbostadshus – men EEF anser att stödet är felriktat. Kravet på 20 %...

Läs mer
EEF

30 jun 2021

EEF jobbar med nudging för energieffektivisering

Nu leder EEF ett projekt med nudging för att få fler fastighetsägare att införa åtgärder för energieffektivisering. Projektet genomförs tillsammans med RISE och Fastighetsägarna och syftar till att ta...

Läs mer
EEF

20 apr 2021

Kvotpliktsystem som garanterar energieffektivisering och effektreducering

Lönsamhet och teknik för energieffektivisering finns. Det är politiken som saknas. Därför välkomnar EEF Miljöpartiets förslag...

Läs mer
EEF

22 mar 2021

EEF: Minskad budget för energieffektivisering till Energimyndigheten oroar

Regeringens nya budget vittnar om en minskad budget till Energimyndigheten för energieffektivisering, något som både EEF och Energimyndigheten höjer ett varnande finger om. Utan medel riskerar arbetet att tappa...

Läs mer
EEF

25 sep 2020

Sveriges första Think tank om energieffektivisering

Den 22 september startades en think tank på ämnet energieffektivisering, med bland annat generaldirektörerna från Energimyndigheten och Upphandlingsmyndigheten samt representanter från näringslivet och offentlig sektor.

Läs mer
EEF

23 sep 2020

”För att nå klimatmålen behövs styrning i alla sektorer”

Sverige har goda förutsättningar att nå målet om netto noll klimatutsläpp år 2045. Skärpt styrning behövs dock både från staten och EU. Naturvårdsverkets underlag till regeringens första klimatpolitiska handlingsplan...

Läs mer
EEF

21 mar 2019

“Den renaste energin är den som inte används”

Vi behöver ställa om hela vårt energisystem – och det är bråttom. Så var börjar vi? EEF har varit med och tagit fram ramverket för färdplanen mot 100% förnybar...

Läs mer
EEF

18 mar 2019

Remissvar

Se våra inlämnade remissvar nedan:

2022

 • Remissyttrande: Energimarknadsinspektionens förslag till föreskrifter för utformning av nättariffer
  2022.01.13
 • Remissvar: Kommissionens förslag till revidering av Direktiv 2010/31/EU om byggnaders energiprestanda (EPBD)
  2022.02.09

2021

 • Remissvar – Förslag till förordning om stöd till energieffektivisering i flerbostadshus Fi2021/00200
  2021.05.24

2020

 • Förslag till ändring i förordningen (2006:1592) om energideklaration när det gäller oberoende experter
  2020.03.27
 • Energimätning i byggnader
  2020.04.07
 • Skattereduktion för installation av grön teknik
  2020.06.15

2019

 • Sveriges nationella energi- och klimatplan
  2019.09.16
 • Mindre aktörer i energilandskapet – förslag med effekt
  2019.11.20

2018

 • Utredningen om energisparlån
  2018.06.25
 • Energideklarationer Boverket
  2018.05.08
 • BBR Energi
  2018.05.08

2017

 • Energikommissionens betänkande
  2017.04.19
 • Miljöbyggnad 3.0
  2017.03.15
 • NNE-förslaget BBR
  2017.02.24
 • Synpunkter rev av EED och EPBD
  2017.01.23
 • Förslag till strategi för ökad användning av solel - EnergiROT
  2017.01.17

2016

 • Statligt stöd för att anordna och tillhandahålla hyresbostäder och bostäder för studerande
  2016.10.25
 • Föreskrift – Stöd för renovering och energieffektivisering i vissa bostadsområden
  2016.08.19
 • Förordning - Stöd för renovering och energieffektivisering i vissa bostadsområden
  2016.05.25
 • Energiskatt på el
  2016.01.11

2015

 • Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande
  2015.10.05
 • Förslag till svensk tillämpning av näranollenergibyggnader
  2015.08.28
 • Översyn av den kommunala energi- och klimatrådgivningen
  2015.08.28
 • Förslag till föreskrift om statligt stöd till energikartläggning
  2015.05.04

EEF ger dig senaste nytt gällande effekt och energieffektivisering – vill du också få vårt nyhetsbrev en gång i kvartalet?

Ja tack!
Vi behöver din e-post!
Tack för att du prenumererar! Vi behandlar endast din e-postadress för att skicka ut nyhetsbrev, du har möjlighet att närsomhelst återkalla ditt samtycke.