Nyheter

Nyheter

Förvalta er energianvändning, det sparar både pengar och klimat

Genom att anlita tekniska förvaltare som är auktoriserade inom energieffektivisering kan man säkerställa att man får rätt kompetens på rätt plats. Senast ut att auktorisera sig är Rejlers Energiprojekt.

Läs mer
EEF

24 aug 2022

Tillsammans kan vi göra energieffektivisering begripligt

EEF breddar styrelsen. Lär känna de nya ledamöterna Anna Bellander, kommunikationschef på Fastighetsägarna Stockholm och Anders Ekdahl, affärsutvecklingschef på Nordic Climate Group.

Läs mer
EEF

09 jun 2022

Inspirera grannarna till energibesparingar

Sveriges brf:er kan hjälpa till med att råda bot på klimatförändringarna! EEF utvecklar just nu en plattform som ska få BRF:er att vilja energieffektivisera mer – och samtidigt erbjuda...

Läs mer
EEF

07 jun 2022

Energioptimering kan spara upp till 25 procent i energikostnader

Att inte energioptimera sin fastighet är som att slänga pengar rakt i sjön. Genom att se till att befintliga system fungerar som de ska kan man spara upp till...

Läs mer
EEF

29 apr 2022

Att upphandla tillsammans sparar tid, pengar och miljö

Kvarteret Klimatspararna samordnar gemensamma upphandlingar för bostadsrättsföreningar och privata fastighetsägare. Genom att flera samordnar sina energiåtgärder blir det enklare och mer kostnadseffektivt för medverkande leverantörer.

Läs mer
EEF

04 apr 2022

Energieffektiviseringföretagen skapar symbios och samverkan

Organisationen EEF vill i så hög grad som möjligt skapa symbios och samverkan mellan de som säljer energieffektivisering och de som köper energieffektivisering - därför välkomnar EEF nu även...

Läs mer
EEF

23 feb 2022

Styrkan i samverkan – upphandla med EnOff-modellen

Vi följer Enköpings kommuns arbete med den nyligen framtagna upphandlingsmodellen EnOff-modellen. I denna tredje artikel får vi utöver Enköping även möta Per Sjöbom från Rejlers, företaget som vann den...

Läs mer
EEF

15 feb 2022

Förslag till reviderade EU-direktiv kräver mer energieffektivisering

”Energieffektivisering först” ska vara den ledande principen inom energipolitiken i EU. Det är även en förutsättning för att nå klimatmål. EEF välkomnar därför det reviderade direktivet med en starkare...

Läs mer
EEF

09 feb 2022

Hur beskriver man nyttan med energieffektivisering i fastigheter?

Goda initiativ runt om i landet fastnar ofta i politiska beslutsprocesser – detta gäller även energieffektivisering. Därför har EEF tagit fram 10 tips om hur man kan beskriva framtida...

Läs mer
EEF

12 jan 2022

Vi siktar högre!

– när det kommer till energieffektivisering i flerbostadshus. Regeringen har beslutat om stöd till energieffektivisering i flerbostadshus – men EEF anser att stödet är felriktat. Kravet på 20 %...

Läs mer
EEF

30 jun 2021

Hur väl mäts mervärden av energieffektivisering?

Studenter på LiU har under hösten 2020 inom projekt EnOff undersökt verktyg för mervärden av energieffektivisering. Resultatet visade att de verktyg och metoder som finns är ofta undermåliga och...

Läs mer
EEF

11 maj 2021

Tryggare energibesparingar för industrin

EEF erbjuder Sveriges enda auktorisation inom energieffektivisering och som leverantör ökar du dina chanser att bli upphandlad om du är auktoriserad. EEF har ett auktorisationsområde framtaget specifikt för industrin:...

Läs mer
EEF

26 apr 2021

EUs nya taxonomibeslut innebär sänkta krav

EUs nya taxonomibeslut* innebär sänkta krav för både nya och befintliga byggnader. Sänkta krav för befintliga byggnader var rimligt då det tidigare innebar att endast 1-2 % av byggnaderna...

Läs mer
EEF

23 apr 2021

Spara nu, betala sen

Vill ni också kunna erbjuda era kunder lån för att de ska ha möjlighet att utföra fler lönsamma energieffektiviseringsåtgärder? Bli medlem i EEF och ta del av våra finansieringstjänster...

Läs mer
EEF

23 apr 2021

Offentlig sektor vill sätta fart på energieffektiviseringen

De kommuner och regioner som deltar i projekt EnOff berättar i en intervjurapport att medvetenhet om och kunskap kring energieffektivisering finns – men varför görs det då inte mer?...

Läs mer
EEF

21 apr 2021

EEF jobbar med nudging för energieffektivisering

Nu leder EEF ett projekt med nudging för att få fler fastighetsägare att införa åtgärder för energieffektivisering. Projektet genomförs tillsammans med RISE och Fastighetsägarna och syftar till att ta...

Läs mer
EEF

20 apr 2021

Kritik mot förslag på nytt stöd för energieffektivisering i flerbostadshus

I dagarna presenterade Finansdepartementet sitt förslag på hur stödet till energieffektivisering i flerbostadshus ska se ut. Det behövs nya styrmedel för energieffektivisering...

Läs mer
EEF

23 mar 2021

Kvotpliktsystem som garanterar energieffektivisering och effektreducering

Lönsamhet och teknik för energieffektivisering finns. Det är politiken som saknas. Därför välkomnar EEF Miljöpartiets förslag...

Läs mer
EEF

22 mar 2021

Mer samverkan – mer energieffektivisering

Idag hade vi möte nummer två i Think tanken där beslutsfattare på hög nivå från branschorganisationer, myndigheter och regioner gemensamt jobbar mot att accelerera energieffektiviseringen i Sverige.

Läs mer
EEF

09 mar 2021

Vinnarna av Energislaget

I helgen utsågs de två vinnargrupperna av Energislaget, tävlingen där vi löser eneff-problem i offentliga sektorn. Priset är en arvoderad halvdag för att presentera sina lösningar för beslutsfattare på...

Läs mer
EEF

21 feb 2021

Att bättre leva upp till EUs direktiv ger oss möjligheter

Idag skickar Energieffektiviseringsföretagen (EEF) sitt svar på konsultationen av EUs energieffektiviseringsdirektiv EED (2012/27/EU).

Läs mer
EEF

09 feb 2021

Kvinnorna som leder energi- och klimatomställningen

Katarina Härner är fastighetschef i Enköpings kommun och den fjärde kvinnan i vår serie om kvinnorna i energi- och klimatomställningen.

Läs mer
EEF

05 feb 2021

EEF tycker: ”Lös kapacitetsbristen i elnäten med effektivisering”

I en debattartikel publicerad i Ny teknik skriver bl.a. Lotta Bångens, vd för EEF, om hur lösningar för kapacitetsbristen i elnäten görs bäst med effektivisering.

Läs mer
EEF

03 feb 2021

IEA:s rapport om energieffektivisering

IEA har nyligen publicerat en rapport om energieffektivisering för året 2020, i vilken det framgår att framstegen för energieffektivisering bromsar in.

Läs mer
EEF

18 dec 2020

Taxonomin – vad är det och hur kan det påverka energieffektiviseringsföretag?

EU:s nya taxonomi är ett verktyg som klassificerar vilka investeringar som är miljömässigt hållbara, men vad innebär det i praktiken för energieffektiviseringsföretag?

Läs mer
EEF

17 dec 2020

EEF: kräv halverat energibehov för att få del av stödet till flerbostadshus

EEF har tillsammans med fem andra föreningar tagit fram förslag på nya krav för stödet till renovering i flerbostadshus.

Läs mer
EEF

14 dec 2020

Företagen som beställer auktoriserade tjänster

Midroc och Statens fastighetsverk blir de första att använda EEF:s auktoriserade företag i sina upphandlingar – ett viktigt steg närmre ett hållbart samhälle.

Läs mer
EEF

11 dec 2020

EEF presenterar årets vinnare

Umeå energi/Energitjänster är vinnare av Årets framtidsföretag 2020 och Egil Öfverholms-priset, EEF:s hederspris för energieffektivisering, går till Mari-Louise Persson. Priset delades ut under EEF:s digitala glögg.

Läs mer
EEF

10 dec 2020

Låt din verksamhet leva vidare med bättre digitala möten

Använda hörlurar, inte sitta i motljus och stänga av mikrofonen när man inte talar – det är några av de tips som EEF har för att ni ska stärka...

Läs mer
EEF

02 okt 2020

EEF: Minskad budget för energieffektivisering till Energimyndigheten oroar

Regeringens nya budget vittnar om en minskad budget till Energimyndigheten för energieffektivisering, något som både EEF och Energimyndigheten höjer ett varnande finger om. Utan medel riskerar arbetet att tappa...

Läs mer
EEF

25 sep 2020

Sveriges första Think tank om energieffektivisering

Den 22 september startades en think tank på ämnet energieffektivisering, med bland annat generaldirektörerna från Energimyndigheten och Upphandlingsmyndigheten samt representanter från näringslivet och offentlig sektor.

Läs mer
EEF

23 sep 2020

EEF:s auktorisation som verktyg hos Bebo & Belok

Sedan en tid tillbaka finns auktorisationen som verktyg hos Bebo & Belok. Auktorisationen är framtagen för att säkerställa en tydlig, kundorienterad och kvalitativ tjänst eller produkt från leverantör.

Läs mer
EEF

21 sep 2020

EEF: Regeringsförslaget om stöd till energieffektivisering måste bli mer konkret

EEF välkomnar regeringens förslag om bidrag till energieffektivisering i flerbostadshus, men hur ska pengarna fördelas? Lotta Bångens, vd på EEF, föreslår en utformning i stil med rut och rot.

Läs mer
EEF

17 sep 2020

Kvinnorna som leder energi- och klimatomställningen

Den tredje personen i vår artikelserie är Emma. Efter att ha jobbat inom barnomsorgen sadlade hon om och är idag den som får fixa och laga – något som...

Läs mer
EEF

01 sep 2020

Håll semestern energieffektiv med några enkla trick

Sommaren är här och semestern nalkas – så även värmen. Ta del av EEF:s energieffektiva trick för att få en sval sommar och samtidigt spara energi.

Läs mer
EEF

03 jul 2020

EEF rekommenderar: webbutbildningen Gröna hyresavtal

Gröna hyresavtal är en webbutbildning för både fastighetsägare och hyresgäster. Passa på att lära er mer om hur ni kan minska energianvändningen i era lokaler – och er klimatpåverkan.

Läs mer
EEF

16 jun 2020

EEF välkomnar regeringens nya utredning om energikrav för byggnader

På uppdrag av regeringen ska Boverket tillsammans med Energimyndigheten komma med nya förslag på energikrav för byggnader – ett steg i rätt riktning för bättre krav på våra byggregler....

Läs mer
EEF

12 jun 2020

Tryggare energibesparingar för industrin

Energieffektiviseringsföretagen (EEF) erbjuder Sveriges enda auktorisation inom energieffektivisering. Auktorisationen är skapad tillsammans med beställare i branschen med syfte att öka förtroendet för energieffektivisering och se till att fler lyckade...

Läs mer
EEF

10 jun 2020

Nya energikrav i BBR

Nu är det beslutat och klart om nya energikrav i byggreglerna. Den första september ändras plan- och byggförordningen i den del som gäller beräkning av en byggnads energiprestanda. Samtidigt...

Läs mer
EEF

09 jun 2020

Hur tydliggör vi mervärdena av energieffektivisering?

EEF har inom Projekt EnOff tagit fram en förstudie som sammanställer relevanta mervärden av energieffektivisering – med ett särskilt fokus på de typer av energieffektiviseringar som vanligen utförs inom...

Läs mer
EEF

07 jun 2020

Leverantörerna tipsar – låt verksamheten fortgå under COVID-19

Vardagen ser annorlunda ut och vi behöver anpassa oss efter den. Tillsammans med Energikontoret Storsthlm har vi frågat leverantörer i branschen vilka skillnader de upplever och deras bästa tips....

Läs mer
EEF

04 jun 2020

Fortsatt förtroende för projekt Energitjänster

EEF och Energimyndigheten fick i dagarna beskedet om att projekt Energitjänster som pågått sedan 2016 får fortsatt finansiering från Tillväxtverket för andra gången i ordningen. EEF är stolta över...

Läs mer
EEF

03 jun 2020

Ny vägledning för att formulera och följa upp energikrav i BRF:er

Att handla upp åtgärder (och produkter) inom energieffektivisering är inte alltid det lättaste, speciellt inte för BRF:er eller små fastighetsägare. EEF har tagit fram en vägledning för hur man...

Läs mer
EEF

29 maj 2020

Auktorisationer inom energieffektivisering är viktigt för marknaden

EEFs auktorisation ’Teknisk förvaltning - energi’ är framtagen för att säkerställa att just energifrågorna inte glöms bort i förvaltningen. På Lassila & Tikanoja var det en självklarhet att bli...

Läs mer
EEF

28 maj 2020

Energieffektivisering i The Green Deal

Den europeiska gröna given är en färdplan för en hållbar ekonomi i EU. Det är en ny tillväxtstrategi, en färdplan för styrmedel och nyckelåtgärder i Europa. EEF har sammanfattat...

Läs mer
EEF

19 maj 2020

Fokus på energieffektivitet i nya hållbarhetskriterier för simhallar

Bad- och simanläggningar är komplexa byggnader med stor miljö- och klimatpåverkan. De kräver stora investeringar och har höga driftkostnader under lång tid. Därför är det mycket viktigt att de...

Läs mer
EEF

15 maj 2020

Energimyndigheten varnar: Energieffektiviseringsmålen kommer inte att nås

Energimyndigheten larmar om att energieffektiviseringsmålen inte kommer att nås. Trots detta har regeringen hittills haft som plan att minska satsningarna på energibesparingar och enligt energiministern finns det ingen...

Läs mer
EEF

04 maj 2020

Viktigt att pengar för energieffektivisering används rätt

En rapport från europeiska revisionsrätten (www.eca.europa.eu) har analyserat stöd till energieffektivisering i EU-finansierade program i fem medlemsstater (Bulgarien, Tjeckien, Irland, Italien och Litauen). Revisorerna menar att medlen inte har...

Läs mer
EEF

29 apr 2020

Öka takten: Renovera rätt och lönsamt

EEF har tillsammans med Installatörsföretagen och Byggföretagen inom färdplansarbetet sökt och beviljats medel från SBUF för ett projekt vi kallar Renovera rätt och lönsamt. Potentialen för energieffektivisering och effektreducering...

Läs mer
EEF

22 apr 2020

EEF tycker till

Under mars och april månad 2020 har EEF skickat in två remissvar. EEF tycker att en fastighetsägares egen personal ska kunna utföra energideklarationer, och har svarat positivt på förslaget...

Läs mer
EEF

14 apr 2020

EEF ger dig senaste nytt gällande effekt och energieffektivisering – vill du också få vårt nyhetsbrev en gång i kvartalet?

Ja tack!
Vi behöver din e-post!
Tack för att du prenumererar! Vi behandlar endast din e-postadress för att skicka ut nyhetsbrev, du har möjlighet att närsomhelst återkalla ditt samtycke.