Nyheter

Debattinlägg

Energieffektivisering – den ständigt missade möjligheten

I dagarna gick Regeringen ut med ett förslag om bland annat ett pristak för el. Ett förslag som saknar satsningar och stöd för att minska elförbrukningen, och som riskerar...

Läs mer
EEF

22 aug 2022

Tio fräscha miljoner till energieffektivisering – hurra?

Energieffektivisering har behandlats med ointresse under många år och satsningarna är obetydliga jämfört med andra områden, vilket blir tydligt även i detta budgetförslag. Det skriver Lotta Bångens, vd Energieffektiviseringsföretagen...

Läs mer
EEF

20 apr 2022

Kritik mot förslag på nytt stöd för energieffektivisering i flerbostadshus

I dagarna presenterade Finansdepartementet sitt förslag på hur stödet till energieffektivisering i flerbostadshus ska se ut. Det behövs nya styrmedel för energieffektivisering...

Läs mer
EEF

23 mar 2021

Att bättre leva upp till EUs direktiv ger oss möjligheter

Idag skickar Energieffektiviseringsföretagen (EEF) sitt svar på konsultationen av EUs energieffektiviseringsdirektiv EED (2012/27/EU).

Läs mer
EEF

09 feb 2021

EEF tycker: ”Lös kapacitetsbristen i elnäten med effektivisering”

I en debattartikel publicerad i Ny teknik skriver bl.a. Lotta Bångens, vd för EEF, om hur lösningar för kapacitetsbristen i elnäten görs bäst med effektivisering.

Läs mer
EEF

03 feb 2021

Taxonomin – vad är det och hur kan det påverka energieffektiviseringsföretag?

EU:s nya taxonomi är ett verktyg som klassificerar vilka investeringar som är miljömässigt hållbara, men vad innebär det i praktiken för energieffektiviseringsföretag?

Läs mer
EEF

17 dec 2020

EEF: kräv halverat energibehov för att få del av stödet till flerbostadshus

EEF har tillsammans med fem andra föreningar tagit fram förslag på nya krav för stödet till renovering i flerbostadshus.

Läs mer
EEF

14 dec 2020

EEF: Regeringsförslaget om stöd till energieffektivisering måste bli mer konkret

EEF välkomnar regeringens förslag om bidrag till energieffektivisering i flerbostadshus, men hur ska pengarna fördelas? Lotta Bångens, vd på EEF, föreslår en utformning i stil med rut och rot.

Läs mer
EEF

17 sep 2020

”Sveriges strategi duger inte” – EEF om renoveringsstrategin

Tillsammans med fem andra branschorganisationer har EEF skrivit ett brev riktat till de myndigheter som tar fram underlaget till renoveringsstrategin – vi är besvikna, menar Lotta Bångens.

Läs mer
EEF

25 jun 2020

EEF tycker till

Under mars och april månad 2020 har EEF skickat in två remissvar. EEF tycker att en fastighetsägares egen personal ska kunna utföra energideklarationer, och har svarat positivt på förslaget...

Läs mer
EEF

14 apr 2020

EEF vill se tydligare åtgärder för energieffektivisering i klimatplanen

I dagarna presenterade miljö- och klimatminister Isabella Lövin Sveriges första klimatpolitiska handlingsplan för riksdagen - i den står skrivet att klimatmålen ska få en styrande effekt i alla samhällspolitiska...

Läs mer
EEF

08 jan 2020

Äntligen en ”Green Deal” för EU

Under onsdagen den 11 december presenterade den europeiska kommissionen tio områden inom klimat- och miljö med totalt 50 punkter i vad man kallar en ”Green Deal”. I mars 2020...

Läs mer
EEF

12 dec 2019

Brådskande med ökad energieffektivisering enligt IEA

Internationella energimyndigheten (IEA) har inrättat en oberoende kommission på global nivå för att undersöka hur framstegen med energieffektivisering kan påskyndas genom nya och starkare politiska åtgärder och styrmedel. Irlands...

Läs mer
EEF

27 nov 2019

Marknad för effektreducering

Hur skapar vi en marknad för effektreducering? Vi förklarar kvotpliktssystemet som är ett samhällsekonomiskt styrmedel för effektreducering och energieffektivisering. Systemet sparar samhället fyra gånger så mycket som det...

Läs mer
EEF

29 okt 2019

Skärp energikraven på nyproducerade byggnader

Vi måste ställa om mot klimatsmart byggande. Risken är dock att klimatmålen bommas när Boverket föreslår nya energikrav för nyproducerade byggnader, skriver flera bygg- och klimataktörer. I årets regeringsförklaring...

Läs mer
EEF

15 okt 2019

Så tryggar vi framtidens förnybara elsystem

Det svenska elsystemet står inför genomgripande förändringar. Gamla produktionsanläggningar och ett åldrande elnät ska ersättas med nya, moderna och hållbara lösningar. Samtidigt pågår elektrifiering av transportsektorn och industrin...

Läs mer
EEF

15 apr 2019

”Energisystemet kan bli förnybart till år 2030”

DEBATT. Med ökad flexibilitet, energieffektivisering och brett samarbete kan vi ställa om till 100 procent fossilfritt redan till år 2030, skriver Linda Burenius Magnusson, ordförande 100 % förnybart.

Läs mer
EEF

04 mar 2019

”Energitjänster ökar förtroendet för bolaget”

Ni har startat ett nätverk för energibolag som har energitjänster. Varför då? "Vi vill få fart på energitjänstemarknaden. Vi jobbar i ett stort projekt om energitjänster tillsammans med Energimyndigheten..."

Läs mer
EEF

27 feb 2019

”Brist på installatörer slår mot klimatmålen”

Riksdagens mål om halverad energianvändning kräver energirenoveringar och nya energisnåla byggnader. Men brist på utbildade installatörer försämrar kraftigt möjligheten att nå klimatmålen, skriver Ola Månsson, vd för Installatörsföretagen...

Läs mer
EEF

03 jan 2019

”Säkra en hållbar utveckling av byggandet”

DEBATT. Regeringen måste ge Boverket direktiv som säkrar en hållbar utveckling av byggandet. Nuvarande energikrav leder utvecklingen fel och måste omedelbart ändras...

Läs mer
EEF

21 nov 2018

Nya målet för energieffektivisering håller knappt styrfart

Sverige kan bättre – mycket bättre!

Läs mer
EEF

15 jun 2018

Gör om – Gör lätt(-are)

Det mest slående i debatten om energieffektiviseringar är att potentialen tycks inlåst. Inte därför att möjligheter saknas utan därför att vi väljer att titta åt fel håll. Hans Nilsson,...

Läs mer
EEF

13 mar 2018

Debatt: Ta fram en energifärdplan

Linda Burenius Magnusson, ordförande i 100% förnybart, uppmanar energi- och samordningsminister Ibrahim Baylan att låta Energimyndigheten ta fram en färdplan för energisektorn som kan visa vägen för hur Sverige...

Läs mer
EEF

12 mar 2018

Debatt: Elexport – den bortglömda klimatfrågan

Ordföranden i 100 % förnybart debatterar för svensk elexport.

Läs mer
EEF

27 feb 2018

Krönika i Energivärlden

Energieffektivisering är som att täta hålen i en slang. En ny metafor som Lotta Bångens använder på en tvärvetenskaplig  bildningsresa.

Läs mer
EEF

01 feb 2018

EU lägger krokben för energiomställningen

Debattartikel publicerad i SvD måndag 27 november 2017. På tisdag röstar EU-parlamentet om en uppdatering av EU:s energieffektiviseringsdirektiv. Om förslaget röstas igenom kommer byggnader som använder mycket förnybar el...

Läs mer
EEF

27 nov 2017

Efficiency first – vi vill väl inte slösa med förnybar energi?

EEF reagerar på att man med vissa ändringar i Energieffektiviseringsdirektivet (EED) och i Direktivet för byggnaders energiprestanda (EPBD), håller på att minska kravet på energieffektvisering i byggnader om de försörjs...

Läs mer
EEF

12 jun 2017

Debatt: Energieffektivisera och renovera samhällsnyttigt

Forskare vid KTH tillsammans med Mats Björs, vd Swedisol (medlemmar i EEF) vill lyfta möjligheterna med att energirenovera. Debattartikel i Dagens samhälle 4 januari 2017.       

Läs mer
EEF

12 jun 2017

Debatt BI: Förenkla byggreglernas energikrav

EEF skriver tillsammans med representanter från Sveriges Centrum för Nollenergihus, EnergiRådgivarna, Installatörsföretagen, Svensk Ventilation, Energikontoren Sverige och Isoleringsfirmornas förening om att en förenkling av byggreglernas energikrav behövs. Artikeln är publicerad i...

Läs mer
EEF

07 jun 2017

Effektivare energianvändning med mera utvecklade energitjänster

Hans Nilsson analyserar: Det finns en stor oexploaterad potential för energieffektivisering och, som om den kunde utnyttjas, skulle innebära ökad tillväxt, flera jobb med större spridning över landet, minskad...

Läs mer
EEF

03 maj 2017

Inför värmeförlusttal i BBR

Boverkets förslag på kommande BBR förväntas lägga grunden för Sveriges krav på nära-noll-energihus (NNE-hus) men de föreslagna kravnivåerna är alltför lågt ställda. Det tycker EEF som nyligen skickat in...

Läs mer
EEF

20 mar 2017

Hans Nilsson om teknologiskt utanförskap

Teknologiskt utanförskap: Är de inte det vi drabbas av med en del av den teknik som smugit sig in i vår vardag och utger sig för att hjälpa oss...

Läs mer
EEF

16 mar 2017

”Permanenta inte ett A- och B-lag vid renovering av miljonprogrammen”

En reformerad satsning från regeringens sida kan bidra till energieffektiviseringsmålet men också till att förbättra hälsan för hyresgäster runt om i landet, det skriver representanter från Astma- och Allergiförbundet,...

Läs mer
EEF

15 dec 2016

Permanenta inte ett A- och B-lag vid renovering av miljonprogrammen

En reformerad satsning från regeringens sida kan bidra till energieffektiviseringsmålet men också till att förbättra hälsan för hyresgäster runt om i landet, det skriver representanter från Astma- och Allergiförbundet,...

Läs mer
EEF

15 dec 2016

”Infria vallöftet till hyresgästerna”

Villaägare får skattereduktion för sin förnybara överskottsel och slipper energiskatt och moms på den el som används direkt. Men dessa förmåner gäller inte för dem som bor i lägenhet...

Läs mer
EEF

07 dec 2016

Sverige behöver ett skarpt energieffektiviseringsmål

Vi uppmanar Energikommissionen att sätta ned foten angående energieffektivisering. Det är uppseendeväckande att Sverige nu har ett mål som i princip uppfylls utan några nya insatser och utan att...

Läs mer
EEF

24 okt 2016

Hög tid att välja förnybart!

Nu behövs ett tydligt besked från Energikommissionen att Sveriges framgångsrika satsningar på förnybar energi ska fortsätta och ett nytt ambitiöst mål till 2030, skriver Linda Burenius Magnusson, ordförande för 100%...

Läs mer
EEF

17 maj 2016

Trygga elförsörjningen med förnybar el

Vattenfall och Eon skriver på DN Debatt (9/4) att effektskatten på kärnkraft måste tas bort om de sex sista reaktorerna ska kunna drivas vidare efter 2020.  Det kan finnas skäl att...

Läs mer
EEF

09 apr 2016

Ny teknik stöper om energibranschen

Nya affärsmodeller och ny kompetens krävs när vårt nuvarande energisystem förändras. Storskaliga anläggningar som kärnkraftverk och fossileldade kraftverk är på väg att läggas ned medan förnybar energi tar en...

Läs mer
EEF

01 apr 2016

Det borde vara en kardinaluppgift att klargöra den stora dolda resurs som finns i effektivare elanvändning

Det skriver Hans Nilsson och Thomas B. Johansson i en slutreplik i Ny teknik 31 mars 2016. ”IVA blundar för den mest uppenbara resursen” inledde debatten som initierades av Thomas B....

Läs mer
EEF

31 mar 2016

Svensk industri har gigantisk potential att spara energi

Stora mängder energi slösas bort i Sverige. Det är dags att sätta upp nya ambitiösare mål för energieffektivisering. Att spara energi är dessutom billigare än att bygga ut förnybar...

Läs mer
EEF

10 nov 2015

Energiunionen riskerar cementera fossilberoendet

Det räcker det inte för ett grönt parti i regeringsställning att ”hoppas på en konstruktiv diskussion”, skriver Anders Wijkman, Lotta Bångens, Hans Nilsson och Stefan Edman i en replik...

Läs mer
EEF

25 mar 2015

EU vänder klimatet ryggen – dags för Norden att ta över

När man hör de svenska politikerna prata om klimatmålen kan man bara undra: ”När skall vi börja?”. Tydligen inte nu, utan senare, skriver Hans Nilsson, ordförande i 100% förnybart...

Läs mer
EEF

27 okt 2014

Flexibel elförsörjning bättre än nya stora baskraftverk

I en debattartikel i Ny teknik 27 juni 2014 skriver Annika Helker Lundström, vd Svensk Vindenergi, Gustav Melin, vd Svebio, Lars Andrén, ordförande Svensk Solenergi och Hans Nilsson, ordförande i EEF...

Läs mer
EEF

27 jun 2014

Lyft blicken – se möjligheterna med energieffektivisering! 

Oljekrisen för snart 40 år sedan blev en väckarklocka. Vi förstod att den energi som vårt samhälle behöver varken var billig, ofarlig eller oändlig, skriver Hans Nilsson, ordf i EEF,...

Läs mer
EEF

26 jun 2014

Lysande spara energi på belysningen

Debattinlägg 23 juni 2014 av EEF:s ordförande Hans Nilsson och Mats Holme, vd i Belysningsbranschen i Dagens samhälle.

Läs mer
EEF

23 jun 2014

Regeringen måste stå upp för klimatpolitiken i EU! 

Det skriver Schneider-Electric och EEF i ett gemensamt debattinlägg publicerat i Dagens Samhälle 18 mars 2014

Läs mer
EEF

18 mar 2014

Öppet brev till Fredrik Reinfeldt om energi- och klimatmål

12 februari, 2014. I ett öppet brev uppmanar idag EEF tillsammans med ett 20-tal representanter från näringsliv och civilsamhälle Fredrik Reinfeldt att driva på för tre ambitiösa och bindande mål i...

Läs mer
EEF

12 feb 2014

Regeringen måste kräva högre klimatmål

Det skriver EEF i ett debattinlägg i Ny teknik 4 feb 2014 tillsammans med en lång rad företrädare för andra organisationer genom 100% förnybart.

Läs mer
EEF

04 feb 2014

Framtidens energisystem – slutreplik i debatten i GP

Det behövs en bred politisk energiöverenskommelse för att energibranschen ska kunna nyinvestera i både elnät och produktion, skriver Hans Nilsson i Göteborgs Posten i en slutreplik den 11 oktober...

Läs mer
EEF

25 sep 2013

EEF ger dig senaste nytt gällande effekt och energieffektivisering – vill du också få vårt nyhetsbrev en gång i kvartalet?

Ja tack!
Vi behöver din e-post!
Tack för att du prenumererar! Vi behandlar endast din e-postadress för att skicka ut nyhetsbrev, du har möjlighet att närsomhelst återkalla ditt samtycke.