Tanketorget

Byggregler

Remissvar: Inför värmeförlusttal i BBR

Boverkets förslag på kommande BBR förväntas lägga grunden för Sveriges krav på nära-noll-energihus (NNE-hus) men de föreslagna kravnivåerna är alltför lågt ställda. Det tycker EEF som nyligen skickat in...

Läs mer
Linnéa Svanström

20 Mar 2017

Nya krav för nära-nollenergibyggnader: ”En besvikelse”

Boverket presenterar nu sitt förslag på föreskrifter på nära-nollenergibyggnader (NNE-byggnader). Myndigheten har anpassat förslaget efter de nya förutsättningarna i regeringens plan- och byggförordning. Branschen är inte imponerad, skriver VVS-Forum....

Läs mer
EEF

16 Jan 2017

Regeringen beslutar om krav på nära-noll-energibyggnader

Regeringen har i dag beslutat om en ändring av Plan- och byggförordningen (PBF) som genomförs för att Sverige ska uppfylla sina åtaganden kring nära-nollenergibyggnader enligt EU-direktivet om byggnaders energiprestanda....

Läs mer
EEF

08 Dec 2016