Breda regeringssatsningar på energiområdet

I budgetpropositionen för 2018 som presenterades idag, satsar Regeringen nu 850 miljoner kronor på mer förnybar energi, effektivare energianvändning och mer energi- och klimatrådgivning. För kommande år (2019-2020) satsas ännu mer i budgeten. Sverige har ambitiösa mål för energi- och klimatomställningen. I Energiöverenskommelsen mellan regeringen, Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna 2016, sattes målet 50 procents effektivare...

I budgetpropositionen för 2018 som presenterades idag, satsar Regeringen nu 850 miljoner kronor på mer förnybar energi, effektivare energianvändning och mer energi- och klimatrådgivning. För kommande år (2019-2020) satsas ännu mer i budgeten.

Sverige har ambitiösa mål för energi- och klimatomställningen. I Energiöverenskommelsen mellan regeringen, Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna 2016, sattes målet 50 procents effektivare energianvändning till år 2030 och 100 procent förnybar elproduktion till år 2040. Riksdagen har beslutat om ett mål om noll nettoutsläpp av växthusgaser senast år 2045.

– Budgeten innehåller flera stora satsningar som för oss närmare målen. Utbyggnaden av vindkraft och solenergi fortsätter, men vi vill också göra det lättare för hushåll och företag att använda energin mer effektivt, säger samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan.

Ett par av satsningarna är särskilt intressanta ur perspektivet energieffektivisering.

  • Energieffektivisering i industrin

Regeringen satsar 125 miljoner kronor 2018– 2020 på ett nytt program för energieffektivisering i industrin. Utöver energieffektiviseringsvinsterna kan sysselsättning och tillväxt gynnas om företagen kan sänka sina energikostnader och öka sin konkurrenskraft. Regeringen föreslår att anslaget ökas med 25 miljoner kronor 2018. För 2019 och 2020 beräknas anslaget öka med 40 miljoner respektive 60 miljoner kronor.

  • Kommunal energi-och klimatrådgivning fortsätter

Den kommunala energi- och klimatrådgivningen finns över hela landet och ger hushåll och företag möjlighet att bidra till att lösa klimatutmaningen. Regeringen föreslår att det statliga stödet för kommunal energi- och klimatrådgivning förlängs och utökas med 125 miljoner kronor 2018, 160 miljoner kronor 2019 och 200 miljoner kronor 2020 (anslaget 1:2 Insatser för energieffektivisering).

Övriga satsningar i energibudgeten är förstärkta resurser för lokal och regionala aktörer, stöd för solceller, exportfrämjande, civilt försvar inom energiförsörjning och kommunal etablering av vindkraft.

Pressmeddelande Miljö- och energidepartementet

EEF

20 sep 2017

Senaste inläggen

15 apr 2019

Så tryggar vi framtidens förnybara elsystem

Det svenska elsystemet står inför genomgripande förändringar. Gamla produktionsanläggningar och ett åldrande elnät ska ersättas med nya, moderna och hållbara lösningar. Samtidigt pågår elektrifiering av transportsektorn och industrin...

Läs mer
10 apr 2019

Energieffektiviseringsföretagen får ny ordförande

Det är mycket som har förändrats sedan branschorganisationen Energieffektiviserings-företagen (EEF) startade för tio år sedan. Idag har energifrågan ett större fokus i samhället och 100% förnybart blir en mer och mer självklar målsättning. Thomas Sundén, VD på Sustainable Innovation...

Läs mer

Aktiviteter med EEF

2019-04-25

Frukostseminarie: Energistatistik och visualisering, Fastighetsägarna Stockholm

2019-05-16

Energifrukost för industriföretag i Karlskoga

2019-05-21

Frukostseminarie: Minskad energikostnad för tappvarmvatten, Norrköping

Läs mer