Boverket föreslår ta över tillsynen av energikraven

Boverket har nu kommit med sin rapport från uppdraget att utreda behovet av ändringar i regelverket eller andra styrdokument så att energihushållningskravet vid nybyggnad uppfylls i större omfattning.

Boverket har nu kommit med sin rapport från uppdraget att utreda behovet av ändringar i regelverket eller andra styrdokument så att energihushållningskravet vid nybyggnad uppfylls i större omfattning. I rapporten föreslår Boverket att själva ta över tillsynen och samordna med energideklarationerna. I rapporten står blanda annat:

Genom förslaget blir Boverket istället tillsynsmyndighet över energihushållningskraven för nya byggnader och samordnar detta med tillsynen över energideklarationer. Tillsyn över att byggnadsägaren har uppfyllt energiprestandakravet sker genom att en energideklaration upprättas och skickas in till energideklarationsregistret inom två år från det att byggnaden har tagits i bruk. Om byggnaden säljs eller hyrs ut innan tvåårsperioden får energideklaration upprättas på beräknade värden. I de fall byggnadsherren inte uppfyller energiprestandakravet utgår en sanktionsavgift.

Ta del av hela rapporten här (pdf): Tillsynen och efterlevnaden av energihushållningskravet

EEF

05 okt 2017

Senaste inläggen

07 Dec 2018

Egil Öfverholm bidrar till en mer hållbar värld – vinner ”Hederspriset för energieffektivisering”

I år delade EEF för första gången ut det nyinstiftade ”Hederspriset för energieffektivisering”; för lång och trogen tjänst inom hållbarhetsarbete och energieffektivisering. Priset kommer från och med nästa år att heta ”Egil Öfverholm-priset”...

Läs mer
05 Dec 2018

EEF utser projektet RealEstateCore till Årets framtidsföretag 2018

Äntligen kan olika system och fabrikat inom byggnadsautomation prata med varandra – detta med hjälp av det nya gemensamma, digitala språket som tagits fram i projektet RealEstateCore. Språket ska underlätta delning av data så att fastigheter kan optimera driften och på så sätt bli mer...

Läs mer

Aktiviteter med EEF

2019

Information kommer inom kort

Läs mer