Boverket föreslår ta över tillsynen av energikraven

Boverket har nu kommit med sin rapport från uppdraget att utreda behovet av ändringar i regelverket eller andra styrdokument så att energihushållningskravet vid nybyggnad uppfylls i större omfattning.

Boverket har nu kommit med sin rapport från uppdraget att utreda behovet av ändringar i regelverket eller andra styrdokument så att energihushållningskravet vid nybyggnad uppfylls i större omfattning. I rapporten föreslår Boverket att själva ta över tillsynen och samordna med energideklarationerna. I rapporten står blanda annat:

Genom förslaget blir Boverket istället tillsynsmyndighet över energihushållningskraven för nya byggnader och samordnar detta med tillsynen över energideklarationer. Tillsyn över att byggnadsägaren har uppfyllt energiprestandakravet sker genom att en energideklaration upprättas och skickas in till energideklarationsregistret inom två år från det att byggnaden har tagits i bruk. Om byggnaden säljs eller hyrs ut innan tvåårsperioden får energideklaration upprättas på beräknade värden. I de fall byggnadsherren inte uppfyller energiprestandakravet utgår en sanktionsavgift.

Ta del av hela rapporten här (pdf): Tillsynen och efterlevnaden av energihushållningskravet

EEF

05 okt 2017

Senaste inläggen

12 feb 2019

Energiprestanda är allt viktigare för byggnadernas värde

En ny rapport från det europeiska forskningsinstitutet JRC visar att energieffektivisering blir allt viktigare för hur byggnader värderas, och att det finns en tydlig koppling till lägre kreditrisk.

Läs mer
08 feb 2019

Ny studie belyser stora energibesparingspotentialer

Mer än hälften av EU: s slutliga energibehov skulle kunna sparas senast 2050 om marknadsbarriärer avlägsnas. Detta visas i en ny Fraunhofer ISI-studie som bedömer effekterna av nya samhällstrender.

Läs mer

Aktiviteter med EEF

2019-02-21

Löpande frukostseminarier med Fastighetsägarna Stockholm

2019-03-05

Löpande frukostseminarier med Fastighetsägarna Norrköping/Nyköping/Linköping

2019-03-14

Workshop inom affärsutveckling: Energitjänster

Läs mer