Boverket föreslår ta över tillsynen av energikraven

Boverket har nu kommit med sin rapport från uppdraget att utreda behovet av ändringar i regelverket eller andra styrdokument så att energihushållningskravet vid nybyggnad uppfylls i större omfattning.

Boverket har nu kommit med sin rapport från uppdraget att utreda behovet av ändringar i regelverket eller andra styrdokument så att energihushållningskravet vid nybyggnad uppfylls i större omfattning. I rapporten föreslår Boverket att själva ta över tillsynen och samordna med energideklarationerna. I rapporten står blanda annat:

Genom förslaget blir Boverket istället tillsynsmyndighet över energihushållningskraven för nya byggnader och samordnar detta med tillsynen över energideklarationer. Tillsyn över att byggnadsägaren har uppfyllt energiprestandakravet sker genom att en energideklaration upprättas och skickas in till energideklarationsregistret inom två år från det att byggnaden har tagits i bruk. Om byggnaden säljs eller hyrs ut innan tvåårsperioden får energideklaration upprättas på beräknade värden. I de fall byggnadsherren inte uppfyller energiprestandakravet utgår en sanktionsavgift.

Ta del av hela rapporten här (pdf): Tillsynen och efterlevnaden av energihushållningskravet

EEF

05 okt 2017

Senaste inläggen

17 jun 2019

Örebros industrier vill energieffektivisera - och samarbeta

Efter den första Energifrukosten i Bredaryd tidigare i år var responsen positiv - nu har träff två gått av stapeln, denna gång i Örebro län. Hur kan industriföretag få bättre siffror på energiräkningen? Vad är fördelarna med att göra en energikartläggning? Finns det verkligen något mer att göra för klimatet om man redan använder grön el och jobbar mot 100% fossilfritt?

Läs mer
07 jun 2019

EEF i Almedalen: Kan energieffektivisering bidra till att lösa effektbristen?

Energieffektivisering och flexibilitet (att omfördela användningen av el över tid) kan bidra till ett minskat behov av utbyggda kraftledningar och transformatorstationer - det är även en billigare lösning. Hur mycket kan det bidra med och har branschen förberett produkter och system för att vara flexibla?

Läs mer

Aktiviteter med EEF

2019-07-01

Seminarie i Almedalen: Effektbrist och nedsläckt land – kan energieffektivisering bidra till att lösa problemet?

2019-07-01

Seminarier i Almedalen: Styrmedel för energieffektivisering - hur vill våra politiker skapa mer verkstad?

2019-09-27

Industrifrukost i Eskilstuna

Läs mer