Boverket föreslår ta över tillsynen av energikraven

Boverket har nu kommit med sin rapport från uppdraget att utreda behovet av ändringar i regelverket eller andra styrdokument så att energihushållningskravet vid nybyggnad uppfylls i större omfattning.

Boverket har nu kommit med sin rapport från uppdraget att utreda behovet av ändringar i regelverket eller andra styrdokument så att energihushållningskravet vid nybyggnad uppfylls i större omfattning. I rapporten föreslår Boverket att själva ta över tillsynen och samordna med energideklarationerna. I rapporten står blanda annat:

Genom förslaget blir Boverket istället tillsynsmyndighet över energihushållningskraven för nya byggnader och samordnar detta med tillsynen över energideklarationer. Tillsyn över att byggnadsägaren har uppfyllt energiprestandakravet sker genom att en energideklaration upprättas och skickas in till energideklarationsregistret inom två år från det att byggnaden har tagits i bruk. Om byggnaden säljs eller hyrs ut innan tvåårsperioden får energideklaration upprättas på beräknade värden. I de fall byggnadsherren inte uppfyller energiprestandakravet utgår en sanktionsavgift.

Ta del av hela rapporten här (pdf): Tillsynen och efterlevnaden av energihushållningskravet

EEF

05 okt 2017

Senaste inläggen

15 apr 2019

Så tryggar vi framtidens förnybara elsystem

Det svenska elsystemet står inför genomgripande förändringar. Gamla produktionsanläggningar och ett åldrande elnät ska ersättas med nya, moderna och hållbara lösningar. Samtidigt pågår elektrifiering av transportsektorn och industrin...

Läs mer
10 apr 2019

Energieffektiviseringsföretagen får ny ordförande

Det är mycket som har förändrats sedan branschorganisationen Energieffektiviserings-företagen (EEF) startade för tio år sedan. Idag har energifrågan ett större fokus i samhället och 100% förnybart blir en mer och mer självklar målsättning. Thomas Sundén, VD på Sustainable Innovation...

Läs mer

Aktiviteter med EEF

2019-04-25

Frukostseminarie: Energistatistik och visualisering, Fastighetsägarna Stockholm

2019-05-16

Energifrukost för industriföretag i Karlskoga

2019-05-21

Frukostseminarie: Minskad energikostnad för tappvarmvatten, Norrköping

Läs mer