Auktoriserade företag ger kunderna trygghet

Vi måste energieffektivisera mera i Sverige för att nå klimatmålen, men för att se till att det sker behöver vi säkerställa att kunderna kan känna sig trygga med att de får relevanta åtgärdsförslag av kompetenta leverantörer. Peter Vinsa, fastighetsförvaltare i Luleås Domkyrkoförsamling, anlitade det EEF-auktoriserade...

Vi måste energieffektivisera mera i Sverige för att nå klimatmålen, men för att se till att det sker behöver vi säkerställa att kunderna kan känna sig trygga med att de får relevanta åtgärdsförslag av kompetenta leverantörer. Peter Vinsa, fastighetsförvaltare i Luleås Domkyrkoförsamling, anlitade det EEF-auktoriserade företaget Aktea Energy när kyrkan genomförde sin energikartläggning våren 2018 – och han är mer än nöjd.

EEF’s auktorisation skapades för att garantera att energitjänster och energieffektiva produkter levereras till kunderna på ett tydligt och begripligt sätt samt med hög kvalitet. Auktorisationen, som än så länge finns inom kategorin Energikartläggningar, är framtagen tillsammans med beställare i branschen med syftet att öka förtroendet för energieffektivisering och se till att fler lyckade energieffektiviseringsåtgärder blir gjorda.

”Vi ingår i ett energinätverk via Energikontor Norr – och det var via det nätverket vi kom i kontakt med Aktea. De kändes seriösa så vi ordnade ett möte med dem om upplägg innan vi bestämde oss för att anlita dem, då uppkom det att de också är EEF-auktoriserade. Det gav självklart oss som kund en extra trygghet, samtidigt som det också visar på deras kompetens” säger Peter.

Peter Vinsa, fastighetsförvaltare i Luleås Domkyrkoförsamling

Energieffektiviseringsåtgärder, som ofta börjar med en energikartläggning, är inte alltid helt enkla för privatpersoner att förstå. EEF har i sin kontakt med flertalet kunder märkt att leverantörer i många fall inte lyckas förmedla all nödvändig information kring åtgärderna och jobbet som ska utföras. Detta är en stor anledning till att auktorisationen togs fram – för att tydliggöra kommunikationen kring energieffektivisering i stort, och kring specifika arbeten i sig. Auktorisationen innehåller därför en checklista – som ska förklara det kommande arbetet för kunden och även säkerställa att kund och leverantör är helt överens om vad arbetet kommer att innebära.

”Det känns viktigt med en bra genomgång innan, och en lathund till det är toppen. Aktea har fungerat mycket bra vid våra kontakter och frågor och det har överlag varit en enkel resa. Aktea är kommunikativa och har visat stor förståelse för våra typer av byggnader, som kanske är lite speciella” förklarar Peter.

Skulle man ändå hamna i en situation där det uppstår någon typ av missförstånd eller konflikt så kan det kännas tryggt att veta att EEF kan kliva in och medla.

”Det är verkligen en extra trygghet, att veta att man kan få hjälp med konfliktkontakt, om det skulle bli oklarheter eller rörigt i ett senare skede” instämmer Peter.

En annan del som är viktig när det kommer till att utföra lyckade energieffektiviserings-åtgärder är uppföljningen, och där har Aktea verkligen visat att de följer auktorisationens rekommendationer om tydlig kommunikation.

”Energikartläggningen redovisades i efterhand muntligt för hela personalgruppen på cirka 45 personer. Redovisningen för hela personalgruppen var mycket uppskattad och är ett mycket bra sätt att få fler intresserade av energifrågorna. Personalen fick bl.a. gruppvis diskutera vad var och en kan göra för att minska på onödig energianvändning.” berättar Tomas Edenor, kontorschef på Aktea Umeå.

Peter Vinsa anser att uppföljningen som gjordes efter avslutat arbete var det bästa i hela processen.

”Det var det bästa av allt. Att Aktea presenterade resultaten för hela församlingen när processen var klar, det fick med alla tåget. Vi kommer även att ha en uppföljning med Tomas i efterhand – Vad hände? Vad gjorde vi? Vad händer nu? Där kommer vi att presentera våra planerade åtgärder och även titta framåt. Vi har fler byggnader – ska vi energikartlägga dem också?”

EEF’s auktorisation skapades för att säkra att energitjänster som energikartläggningar ska levereras till kunderna på ett tydligt sätt och med hög kvalitet. Enligt Peter Vinsa och Luleå Domkyrkoförsamling så har Akteas kommunikation och praktiska arbete helt och hållet uppfyllt dessa krav, med råge.

Fler auktoriserade företag hittar du här, som leverantör kan du även läsa mer här om hur ditt företag kan bli auktoriserade inom energikartläggningar och snart även tryckluft och förvaltning.

EEF

04 jun 2019

Senaste inläggen

17 jun 2019

Örebros industrier vill energieffektivisera - och samarbeta

Efter den första Energifrukosten i Bredaryd tidigare i år var responsen positiv - nu har träff två gått av stapeln, denna gång i Örebro län. Hur kan industriföretag få bättre siffror på energiräkningen? Vad är fördelarna med att göra en energikartläggning? Finns det verkligen något mer att göra för klimatet om man redan använder grön el och jobbar mot 100% fossilfritt?

Läs mer
07 jun 2019

EEF i Almedalen: Kan energieffektivisering bidra till att lösa effektbristen?

Energieffektivisering och flexibilitet (att omfördela användningen av el över tid) kan bidra till ett minskat behov av utbyggda kraftledningar och transformatorstationer - det är även en billigare lösning. Hur mycket kan det bidra med och har branschen förberett produkter och system för att vara flexibla?

Läs mer

Aktiviteter med EEF

2019-07-01

Seminarie i Almedalen: Effektbrist och nedsläckt land – kan energieffektivisering bidra till att lösa problemet?

2019-07-01

Seminarier i Almedalen: Styrmedel för energieffektivisering - hur vill våra politiker skapa mer verkstad?

2019-09-27

Industrifrukost i Eskilstuna

Läs mer