Auktorisationer inom energieffektivisering är viktigt för marknaden

EEFs auktorisation ’Teknisk förvaltning - energi’ är framtagen för att säkerställa att just energifrågorna inte glöms bort i förvaltningen. På Lassila & Tikanoja var det en självklarhet att bli auktoriserade.

Lassila & Tikanoja, L&T, jobbar med förvaltning av fastigheter och har som målsättning att förlänga fastigheternas livstid, skapa en optimal inomhusmiljö och minska miljöpåverkan. L&T tycker det är viktigt med kvalitetssäkring och var ett av de första företagen som auktoriserades av EEF inom ’Teknisk förvaltning – energi’.

På L&T är energieffektivisering en självklar del av arbetet och de jobbar med allt ifrån endast optimering av befintliga produkter och system till stora investeringar och åtgärder i kundernas fastigheter. I vilken utsträckning de kan fokusera på energieffektivisering beror på kunden, då de arbetar utifrån kundönskemål. De försöker dock alltid styra det mot åtgärder som gör att kunderna kan spara så mycket miljö och pengar som möjligt – då det också förbättrar deras fastigheter på lång sikt.

EEFs auktorisation ’Teknisk förvaltning – energi’ är framtagen för att säkerställa att just energifrågorna inte glöms bort i förvaltningen, och för att bidra till att mer energieffektivisering sker i befintliga byggnader och verksamheter.

Auktorisationen hjälper att hitta rätt kompetens

Sara Wennmark har de senaste sju åren haft rollen som regionschef på L&T där hon bland annat ansvarar över en energigrupp på nio personer som främst jobbar med energitjänster. Enligt Sara så kan det vara snårigt för kunderna att hitta rätt kompetens för att få till bra energieffektiviseringsåtgärder när det kommer till teknisk förvaltning.

EEF-auktorisationen är skapad för att lösa detta problem och fungerar samtidigt som en trygghet i affären – för båda parter. Sara understryker att det, inom energi framförallt, är viktigt med denna typ av auktoriseringar. Speciellt då marknaden har exploderat på senaste, och det förekommer en hel del oseriösa leverantörer som inte har rätt kompetens inom energi och inte heller fokuserar på kvalitet och långsiktighet.

– Då minskar vi inte förbrukningen och förbättrar inte miljön! Den här typen av auktorisationer styr upp detta, det skapar ett regelverk att förhålla sig till. Det ser även till att beställare och leverantör har samma syn på leveransen, så kunderna slipper bli besvikna, säger Wennmark.

Auktorisationen skapar trygghet för kunderna och tid för leverantör

Även Anders Kjellqvist, som har kundens perspektiv i sin roll som fastighetschef på Micasa fastigheter, anser att det gör konkret skillnad med en teknisk förvaltare som är auktoriserad inom energi. Till exempel ger det fastighetsägaren möjlighet att känna sig trygg i att lägga över mer arbete på leverantören, och då kan de istället göra fler åtgärder på kortare tid och på så sätt frigöra tid för att arbeta mer strategiskt.

– Det blir ett större fokus om vi har en kompetent och erfaren partner som tillsammans med oss arbetar med energieffektivisering och kan föreslå, beräkna samt utföra åtgärder utan att kompromissa om komfort, klimat och våra fastigheters välmående!, säger Anders Kjellqvist.

Blir det då dyrare för beställarna med en auktoriserad teknisk förvaltare?

– Nej, inte alls. L&T är ett seriöst företag och mycket som auktorisationen innebär hade vi redan i våra egna processer och kvalitetssäkringar. Skillnaden är att vi nu har ett sätt att visa upp för kund att vi har allt detta! Det är en stämpel på att det finns vissa saker som vi måste följa och att vi håller en viss nivå. En kvalitetsstämpel helt enkelt. På sikt så höjer detta dem i branschen som strävar efter kvalitet och som vill leverera en bra produkt – till skillnad från dem som bara vill tjäna snabba pengar, berättar Wennmark.

Sara Wennmark, regionschef L&T

EEF erbjuder auktorisationer inom ’Energikartläggning’, ’Teknisk förvaltning – energi’ samt ’Tryckuft’. Läs mer här om ni vill bli auktoriserade och hitta våra auktoriserade företag här.

EEF

28 maj 2020

EEF ger dig senaste nytt gällande effekt och energieffektivisering – vill du också få vårt nyhetsbrev en gång i kvartalet?

Ja tack!
Vi behöver din e-post!
Tack för att du prenumererar! Vi behandlar endast din e-postadress för att skicka ut nyhetsbrev, du har möjlighet att närsomhelst återkalla ditt samtycke.