Vad innebär auktorisationen

EEF’s auktorisation är framtagen för att säkerställa att energitjänster och energieffektiva produkter levereras till kunderna på ett tydligt sätt, med hög kvalitet och med kundens bästa för ögonen; auktorisationen skapar trygghet för båda parter. Auktorisationen är skapad tillsammans med beställare i branschen med syfte att öka förtroendet för energieffektivisering och se till att fler lyckade energieffektiviseringsåtgärder blir gjorda. Läs mera om vad BeBo, Belok och Fastighetsägarna skriver om EEF’s auktorisationer.

Auktorisationen är uppdelad efter produkt- och tjänsteområde då energieffektivisering är ett brett ämne. Företag har möjlighet att bli auktoriserade inom Energikartläggning, Teknisk förvaltning – Energi och Tryckluft.

Auktorisationen är uppbyggd av en uppförandekod som företaget ska följa, en checklista för att säkerställa att leverantör och kund har samma bild av arbetet som ska utföras (avtalsstöd) och en redovisning av kompetens och beroendeställning hos det auktoriserade företaget. Till auktorisationen finns också en nämnd kopplad som säkerställer kvaliteten i systemet. Om företaget inte uppfyller kraven i auktorisationen vid ett utfört arbete kan beställaren ta hjälp av EEF för att medla, företaget kan även anmälas och då få en varning eller bli av med sin auktorisation. EEF utför slumpvisa kontroller för att se att auktorisationen efterlevs.

Auktorisationsområden

Teknisk förvaltning – Energi

Det finns ett stort behov i branschen av att energifrågorna inte glöms bort i förvaltningen. Först då kan industrier och fastigheter få till den energieffektivisering som så väl behövs för att vi ska klara klimatmålen; och det skulle också ge dem en lägre energiräkning och bättre inomhusmiljö, som en bonus. Genom att anlita tekniska förvaltare som är auktoriserade inom energieffektivisering kan man säkerställa att man får rätt kompetens på rätt plats – och känna en trygghet som kund.

Aff Service AB har tagit fram ett faktablad samt en avtalsmall för Teknisk förvaltning – energi. Mallen har tagits fram i samverkan med EEF och är skapad med utgångspunkt i EEFs auktorisation inom området. Även Energirådgivarna i Stockholm skriver om vikten av ‘Teknisk förvaltning – energi’, och rekommenderar EEF-auktoriserade företag, läs mer här!

Auktoriserade inom Teknisk förvaltning – Energi:
Energiveritas AB, L&T FM, MEMAB och Smartfront.


Energikartläggning

Auktorisationen har tagits fram för att öka förtroendet för företag som säljer energikartläggningar samt erbjuda en trygghet för kunden. Energikartläggningar ska erbjuda en metodisk genomgång av en verksamhets energianvändning i förhållande till verksamhetens behov – syftet med auktorisationen är att tydliggöra för kunden vad arbetet innebär, och vilket resultat man får ut av kartläggningen. Allt för att kund och leverantör ska få samma bild av den kartläggning som ska utföras, och hur resultatet kommer presenteras.

Auktoriserade inom Energikartläggning:
Bengt Dahlgren, Energiveritas AB, Energum, Energy Concept in Sweden (ECiS), Coor, Industriellt Lasttyrning, MEMAB, Raksystems (Dry-It), Greencon energi & miljö AB och Umeå Energi.

Tryckluft

Inom industrin går tio procent av energianvändningen till tryckluftssystem, genom enkla åtgärder kan denna användning halveras. Sveriges industrier står enligt naturvårdsverket för 32 procent av Sveriges totala utsläpp – det är därför viktigt att de energieffektiviserar sin verksamhet. I och med auktorisationen kan industrierna anlita ett garanterat kunnigt energieffektiviseringsföretag som utför någon eller flera av tryckluftstjänsterna:

  • Kartläggning av användningen av tryckluft utifrån beställarens behov
  • Förslag på åtgärder
  • Installation av ny utrustning och kontroll av funktion


Gällande dokument

Nedan finns gällande dokument att ladda hem.

Företagets redovisning av kompetens och beroendeställning sker i ansökningsformuläret och informationen finns lagrad hos EEF:s kansli.  

 


 

Bli auktoriserat företag

Auktorisationen kan utfärdas till företag som säljer energieffektiviserande produkter eller tjänster, om ni uppfyller uppförandekoden och är medlemmar i EEF kan ni ansöka om auktorisation för ett eller flera produkt- eller tjänsteområden.

När ni är auktoriserade hamnar ni överst i vårt företagssök och vi marknadsför även våra auktoriserade företag till beställare i andra sammanhang. Auktorisationen är en möjlighet för er att visa att ni är ett trovärdigt, seriöst företag som garanterat besitter kompetens inom energieffektivisering.

När ni har skickat in ansökan här nedanför så behandlas den hos EEF:s kansli, sedan bjuds ni in till en kortare utbildning (på plats i Stockholm eller via videokonferens), minst en representant från företaget ska delta. Efter genomförd utbildning får deltagarna ett personligt diplom samt en plakett och ni som företag kan börja använda er av auktorisationsloggorna.

Än så länge finns det möjlighet att bli auktoriserade inom Energikartläggning, Teknisk förvaltning – energi och Tryckluft.

Genom att fylla i detta formulär ansöker ditt företag om att auktorisera sig enligt EEF’s auktorisation för leverantörer av energieffektivisering, innan du fyller i formuläret ska du läsa Uppförandekoden.

 

Ansök om auktorisation

 


 

Vi köper auktoriserade tjänster

Auktorisationen är ett verktyg för beställare att säkerställa energieffektivisering i sina projekt. Som leverantör ökar du dina chanser att bli upphandlad om du är auktoriserad. Här kan du läsa om hur några beställare använder EEFs auktorisation:

Midroc

”Vi vill använda auktoriserade företag i våra upphandlingar inom energieffektivisering.  Detta förutsätter att det finns tillgängliga företag inom aktuellt område och på aktuell ort som är auktoriserade. Vår önskan är därför att denna auktorisation kan bli den normerande standarden inom området.”

Statens fastighetsverk

”Statens fastighetsverk kommer att prioritera auktoriserade företag i sina kommande upphandlingar”


 

Nämnden

För att säkerställa hög kvalitet på auktorisationen finns en nämnd som består av personer från beställarsidan med erfarenhet och kompetens från energieffektivisering och som har högt anseende i branschen. Även en jurist ingår i nämnden.

Nämndens uppgift är att tolka och ge förslag till förbättringar av auktorisationen samt att döma i tvister där auktoriserade företag ifrågasätts. Det är dock EEF’s styrelse som äger auktorisationen och beslutar om auktorisation av företag och förändringar i auktorisationen.

Nämnden täcker tillsammans in tekniska, affärsmässiga och juridiska aspekter inom energieffektivisering samt representerar fastighets- och industrisektorn samt privat och offentlig verksamhet. Ledamöter utses av EEF’s styrelse på en period av två år, med möjlighet till omval.

Maria Hagberg

Ramberg Advokater

Advokat

Susanne Lindqvist

Sandvik

Energiansvarig

Jon Leo Rikhardsson

HSB Sörmland

VD

Rikard Sjöqvist

Granitor Properties

Energi-, miljö- och teknikchef

Louise Ödlund

Linköpings universitet

Professor of Energy Systems

3 frågor till Susanne Lindqvist
Varför har du engagerat dig i nämnden?

För att jag tycker att det är ett mycket intressant område och för att jag tror att en auktorisation skulle leda till högre trovärdighet inom branschen. När jag i min yrkesroll tagit emot offerter har jag ibland funderat över hur jag som beställare ska kunna känna mig trygg i att företaget som lämnat offerten har tillräcklig kompetens. Även om referenser alltid lämnas så säger det ingenting om slutresultatet blev bra eller ej.

Vad kan man som beställare förvänta sig av ett auktoriserat företag inom energikartläggning?

En beställare kan förvänta sig att det auktoriserade företaget har den kompetens som krävs för att genomföra en energikartläggning som leder till att relevanta förslag om energieffektivisering lämnas till beställaren.

Vilken nytta hoppas du att auktorisationen ska skapa i branschen?

Jag hoppas att det kommer att underlätta för beställaren att göra sina utvärderingar av leverantören. Jag hoppas också att auktorisationen leder till en högre kvalitet på energikartläggningar och de förslag som lämnas till beställaren.

 


Auktoriserade medlemsföretag

Logotyper

Loggorna för EEFs auktorisationer skickas ut till alla auktoriserade medlemmar, om ni är auktoriserade och behöver tillgång till loggorna kan ni höra av er till EEF så får ni dem utskickade i formaten .png och .eps.

  • Alla auktoriserade företag får gärna använda respektive logga på sina hemsidor, i digitala utskick, på mässor och liknande. Även på tryckt material som återger eller marknadsför er verksamhet samt som stripes på företagsfordon.
  • De som är medlemmar och auktoriserade i EEF endast med delar av sitt bolag får enbart använda loggan som marknadsföring för dessa delar.
  • EEFs namn och auktorisationslogotyper får inte användas i samband med konkurrerande eller olaglig verksamhet. Den får inte heller användas eller placeras på sådant sätt vilket kan uppfattas som kränkande eller olämpligt enligt EEFs övriga riktlinjer och stadgar. Vi tar avstånd från green-washing och det är förbjudet att använda EEFs auktorisationsloggor i sådana sammanhang.

EEF ger dig senaste nytt gällande effekt och energieffektivisering – vill du också få vårt nyhetsbrev en gång i kvartalet?

Ja tack!
Vi behöver din e-post!
Tack för att du prenumererar! Vi behandlar endast din e-postadress för att skicka ut nyhetsbrev, du har möjlighet att närsomhelst återkalla ditt samtycke.