Att upphandla tillsammans sparar tid, pengar och miljö

Kvarteret Klimatspararna samordnar gemensamma upphandlingar för bostadsrättsföreningar och privata fastighetsägare. Genom att flera samordnar sina energiåtgärder blir det enklare och mer kostnadseffektivt för medverkande leverantörer.

Kvarteret Klimatspararna samordnar gemensamma upphandlingar för bostadsrättsföreningar och privata fastighetsägare. Genom att flera fastighetsägare i samma område samordnar sina energiåtgärder förenklas processen. Det är också bättre för klimatet samt sparar tid och pengar, allt detta samtidigt som det blir mer kostnadseffektivt för medverkande leverantör/entreprenör.

Privata fastighetsägare och bostadsrättsföreningar har en stor potential när det gäller ökad hållbarhet och energieffektivisering i sina byggnader, men det är inte alltid helt lätt att handla upp energiåtgärder. Parallellt med detta efterfrågar leverantörerna bättre och tydligare beställare – för att kunna lämna in mer träffsäkra anbudsförfrågningar. Vi vill eliminera hinder, och se till att fler fastighetsägare genomför fler upphandlingar och på så sätt även fler energiåtgärder.

Att göra gemensam sak och upphandla tillsammans förenklar processen och är bättre för klimatet, samt sparar tid och pengar för beställaren. Detta samtidigt som det ger en mer lönsam affär för leverantören. För att få till den energieffektivisering som så väl behövs har EEF, Installatörsföretagen, Sustainable Innovation och Fastighetsägarna har tagit fram en plattform för att göra detta till verklighet – Kvarteret Klimatspararna.

”Upphandling av tjänster och produkter inom energiområdet kan vara både tidskrävande och komplicerat – det tar ofta mycket tid från övrig verksamhet. Vi på Fastighetsägarna har därför varit med och utvecklat den här plattformen som vi hoppas ska underlätta för många fastighetsägare.” säger Anni Carpelan som är chef för Hållbar utveckling på Fastighetsägarna Stockholm.

Anni Carpelan, chef för Hållbar utveckling, Fastighetsägarna Stockholm.

Klimatspararna samordnar gemensamma upphandlingar för bostadsrättsföreningar och privata fastighetsägare vilket gör det enklare och mer kostnadseffektivt för medverkande leverantörer. Under 2021 genomfördes den första gemensamma upphandlingen via plattformen Kvarteret Klimatspararna. Alla fastighetsägare och bostadsrättsföreningar i Örebro-regionen fick möjligheten att gemensamt handla upp mer energieffektiv belysning i sina fastigheter. Det resulterade i flertalet lyckade upphandlingar och nu öppnar Klimatspararna upp för andra energiåtgärder runt om i Sverige. En upphandling drar igång när tillräckligt stort intresse finns inom just det området.

Steg för steg

  1. Beställare uppger förbättringsbehov och ort
  2. Kvarteret Klimatspararnas databas hittar andra med samma behov
  3. Möjligheten att delta skickas ut till anmälda leverantörer
  4. En gemensam upphandling påbörjas
  5. Beställarna får ta del av det vinnande budet för att sedan ta ställning till att signera ett avtal

Vill du ha möjlighet att delta i upphandlingar som sker via Klimatspararna? Skapa en profil direkt!

EEF

04 apr 2022

EEF ger dig senaste nytt gällande effekt och energieffektivisering – vill du också få vårt nyhetsbrev en gång i kvartalet?

Ja tack!
Vi behöver din e-post!
Tack för att du prenumererar! Vi behandlar endast din e-postadress för att skicka ut nyhetsbrev, du har möjlighet att närsomhelst återkalla ditt samtycke.