Att bättre leva upp till EUs direktiv ger oss möjligheter

Idag skickar Energieffektiviseringsföretagen (EEF) sitt svar på konsultationen av EUs energieffektiviseringsdirektiv EED (2012/27/EU).

EEF tycker till om revisionen av energieffektiviseringsdirektivet, EED

Idag skickar Energieffektiviseringsföretagen (EEF) sitt svar på konsultationen av EUs energieffektiviseringsdirektiv EED (2012/27/EU). EED är ett av de viktigaste direktiven på EU-nivå och styr lagar och regler i medlemsländerna gällande energieffektivisering. Direktivet har goda och höga ambitioner gällande den energieffektivisering som behövs; både för att göra EU klimatneutralt och för att minska unionens energiberoende. Implementeringen i Sverige lämnar dock mycket övrigt att önska enligt Lotta Bångens VD EEF.

EED antogs redan 2012 för att främja energieffektivitet i hela EU. Ett viktigt mål för energieffektivisering fastslogs och direktivet syftade i övrigt till att både eliminera hinder för energieffektivisering och lyfta energieffektivisering inom olika verksamheter. Direktivets syfte har dock inte uppnåtts i den svenska implementeringen, menar EEF.

”Det är som att vi inte ser fördelarna med energieffektivisering i Sverige” säger Lotta Bångens. ”I stället för att använda direktivet till vår fördel är det som att vi försöker göra så lite som möjligt. Tänk om vi kunder överprestera stället!”

Att satsa mer på energieffektivisering skulle gynna Sverige på flera sätt, lägre energikostnader och bättre inomhusmiljö är några av fördelarna. Dessutom skulle svenska företag då bli ännu bättre på effektivisering och på så sätt vara mer förberedda på de globalt ökade investeringar som sker inom energieffektivisering (för att klara klimatmålen enligt UN Climate change).

Bångens anser att det finns några specifika områden där Sverige kan (och bör) göra betydligt bättre ifrån sig:

  1. Tydliggör Sveriges mål för energieffektivisering – de behöver formuleras så att de också i praktiken styr mot rätt mål.
  2. Förbättra renoveringsstrategin – det är tyvärr ingen strategi värd namnet idag.
  3. Inför konkreta åtgärder och styrmedel – Sverige behöver styrmedel med krav på konkreta åtgärder för energieffektivisering, det saknas i princip helt idag.

Energieffektivisering har alltid varit en av hörnstenarna i EUs energi- och klimatpolitik – ”energieffektivisering först” är en vägledande princip i EUs energipolitik. Sverige måste också börja arbeta efter den devisen; det skulle gynna alla om vi faktiskt kunde använda direktivet till vår fördel.

EEF

09 feb 2021

EEF ger dig senaste nytt gällande effekt och energieffektivisering – vill du också få vårt nyhetsbrev en gång i kvartalet?

Ja tack!
Vi behöver din e-post!
Tack för att du prenumererar! Vi behandlar endast din e-postadress för att skicka ut nyhetsbrev, du har möjlighet att närsomhelst återkalla ditt samtycke.