Ventilation

Produkter inom ventilation. Ventilationssystem med bara självdrag eller frånluft ger upphov till stora och onödiga värmeförluster. Har du ett småhus finns idag enkla ventilationssystem med värmeväxling att köpa. Det är små så kallade FTX-aggregat (från- och tilluft med värmeväxling) som är ihopbyggda till en enhet och kan försörja ett mindre hus eller några rum. Du som är händig kan montera dessa själv (prata annars med en ventilationsentreprenör, se Åtgärder – VVS). Dessa går idag även att bygga in i lägenheter men då rekommenderas att anlita en ventilations-/byggentreprenör. Det finns även ventilationsaggregat som blåser in soluppvärmd luft. Dessa är perfekta för källare eller fritidshus.

Gamla badrumsfläktar bör bytas ut till moderna energieffektiva som har inbyggd styrning och bara går när det behövs.