Ventilation och värmeåtervinning

Energiförluster från ventilationen står för en mycket stor del av energianvändningen i en byggnad. I t ex ett flerbostadshus kan över ¼-del av tillförd energi förloras med ventilationsluften. I byggnader med självdrag eller enbart frånluft är förlusterna störst och här bör alltid installation av värmeåtervinning övervägas, i första hand så kallad FTX-ventilation. En möjlighet är att fråga några ventilationsentreprenörer och be dem om anbud på totalentreprenad för ventilationen. De projekterar då själva ett lämpligt utförande. För utvärderingen av anbuden bör kunnig konsult anlitas.

Behovsstyrning av ventilationssystem, även de med värmeåtervinning, bör alltid övervägas. God luftkvalitet för både personer och byggnad måste då säkerställas.

Tyvärr har en del byggnader problem med för höga radonhalter. Detta måste då åtgärdas och beaktas vid ändringar av ventilationssystemet. Du kan läsa mer i Boverkets radionguide.

Tätning av ventilationskanaler, inkl murade kanaler för t.ex. frånluft, genomförs för att öka energieffektiviteten genom att undvika läckage i systemet. Detta kan göras på olika sätt och det finns flera företag som med olika produkter minskar läckaget av luft i ventilationskanalerna. Läs mer i BeBos rapport “Tätning av ventilationskanaler”.

I lokaler där verksamheten byts relativt ofta kan ventilationsflödet vara helt felanpassat till behovet. I dessa fall bör ventilationsbehovet projekteras om och de nya värdena utgöra underlag för den obligatoriska ventilationskontrollen (OVK).

  • Se även till att OVK-besiktaren lämnar förslag på förbättringar avseende ventilationssystemet och även förbättringar avseende energieffektiviteten. Detta ingår i deras uppdrag!
  • Är din byggnad gammal, kan du läsa fler tips i SFV’s skrift “Ventilation i äldre byggnader”.

Lär dig mer om FTX-ventilation i ICHBs guide.

Småhus

Har du ett småhus finns idag enkla ventilationssystem med värmeväxling att köpa. Det är små så kallade FTX-aggregat (från- och tilluft med värmeväxling) som är ihopbyggda till en enhet och kan försörja ett mindre hus eller några rum. Du som är händig kan montera dessa själv (prata annars med en ventilationsentreprenör). Dessa går idag även att bygga in i lägenheter men då rekommenderas att anlita en ventilations-/byggentreprenör. Det finns även ventilationsaggregat som blåser in soluppvärmd luft. Dessa är perfekta för källare eller fritidshus. Gamla badrumsfläktar bör bytas ut till moderna energieffektiva som har inbyggd styrning och bara går när det behövs.

EEF ger dig senaste nytt gällande effekt och energieffektivisering – vill du också få vårt nyhetsbrev en gång i kvartalet?

Ja tack!
Vi behöver din e-post!
Tack för att du prenumererar! Vi behandlar endast din e-postadress för att skicka ut nyhetsbrev, du har möjlighet att närsomhelst återkalla ditt samtycke.