Ventilation och värmeåtervinning

Energiförluster från ventilationen står för en mycket stor del av energianvändningen i en byggnad. I byggnader med självdrag eller enbart frånluft är förlusterna störst och här bör alltid installation av värmeåtervinning övervägas. En möjlighet, utöver en upphandling av ventilationskonsult, är att fråga några ventilationsentreprenörer och be dem om anbud på totalentreprenad för ventilationen. De projekterar då själva ett lämpligt utförande. För utvärderingen av anbuden bör kunnig konsult anlitas.

I lokaler där verksamheten byts relativt ofta kan ventilationsflödet vara helt felanpassat till behovet. I dessa fall bör ventilationsbehovet projekteras om och de nya värdena utgöra underlag för den obligatoriska ventilationskontrollen (OVK). Se även till att OVK-besiktaren lämnar förslag på förbättringar avseende ventilationssystemet och även förbättringar avseende energieffektiviteten. Detta ingår i deras uppdrag!

Behovsstyrning av ventilationssystem, även de med värmeåtervinning, bör alltid övervägas. God luftkvalitet för både personer och byggnad måste då säkerställas.