Värmesystem och injustering

Ett ojämnt inomhusklimat beror oftast på bristande injustering av uppvärmningssystemet i kombination med ej fungerande termostatventiler. Ett tips är att innan injustering se över om värmesystemet behöver kompletteras. Ta reda på vilka rum som är kallast och byt till större radiatorer i dessa. Detta innebär att temperaturnivån i värmesystemet kan hållas ner och att returtemperaturen sänks, vilket minskar förlusterna och ger en ökad effektivitet på värmepumpen eller fjärrvärmen. Före en injustering ska alltid eventuella energiåtgärder på klimatskalet (fönster, väggar, grund och tak) genomföras, eftersom dessa åtgärder påverkar uppvärmningsbehovet.

Om huset värms med fjärrvärme och din fjärrvärmecentral är gammal är det ofta värt att byta den mot en ny eller byta styrsystemet och reglerventiler. Det finns ”smarta” fjärrvärmecentraler som kan styra värmen bättre, ge lägre returtemperaturer och minska effektbehovet vintertid (vilket oftast sparar mycket pengar på fjärrvärmeräkningen).

Individuell mätning och debitering (IMD) av tappvarmvatten kan vara lönsamt, se vidare om Energistatistik och visualisering i Kunskapsbanken.