Värmestyrning

Värmen i en byggnad (vattentemperaturen till radiatorerna) styrs normalt enligt en kurva efter utetemperaturen. På grund av varierande antal boende, solinstrålning, vind m.m. är injusteringen av värmen svår, om inte omöjlig. För att vara på säkra sidan ställs ofta framledningstemperaturen i värmesystemet onödigt högt, vilket medför ökad energitillförsel. Idag finns flera system som kompletterar utegivaren med ett antal inomhusgivare, med en jämnare inomhustemperatur som resultat och en värmebesparing på ca 5-15 %.

Om du har ett styrsystem i byggnaden (DUC/PLC) bör du ställa som krav att inomhusgivarna och styrningen integreras på lämpligt sätt i det systemet. Då får driftpersonalen känsla och kontroll på hur regleringen av värmen styrs, även om de normalt inte behöver jobba med systemet något mera.

Detta system kompletterar de vanliga radiatortermostaterna, vilka bör kontrolleras och bytas ut med jämna mellanrum.

En idé kan vara att när inomhusgivarna beställs även köpa sådana som registrerar koldioxidnivåer. Då kan ventilationen behovstyras i ett senare skede.