Värmekablar

Värmekablar på tak och i stuprör kan slösa med energi. Även om viss styrning kan vara inbyggd i systemet är tillsynen och kontrollen av dessa oftast bristfällig, med hög energianvändning som följd.

Det viktigaste med värmekablar för avvisning är att ha kontroll på styrningen av dessa, antingen genom att de kopplas upp till byggnadens styrsystem med driftindikering eller att påslag sker manuellt, lämpligen med en timer som slår av inom inställd tid. Det finns idag system som kan kopplas upp till byggnadens styrsystem (DUC/PLC). Observera att värmekablar som är självbegränsande på temperaturen ändå drar mycket onödig energi om de inte stängs av helt när de inte behövs.

Frysskydd i mark bör alltid förses med termostat som är placerad nära ledningarna, för att inte slå på i onödan vid tillfälliga köldknäppar.

EEF ger dig senaste nytt gällande effekt och energieffektivisering – vill du också få vårt nyhetsbrev en gång i kvartalet?

Ja tack!
Vi behöver din e-post!
Tack för att du prenumererar! Vi behandlar endast din e-postadress för att skicka ut nyhetsbrev, du har möjlighet att närsomhelst återkalla ditt samtycke.