Värme och varmvatten

Ett ojämnt inomhusklimat beror oftast på bristande injustering av uppvärmningssystemet i kombination med ej fungerande termostatventiler. Dessa bör kontrolleras och bytas ut med jämna mellanrum. Före en injustering ska alltid eventuella energiåtgärder på klimatskalet (fönster, väggar och tak) genomföras, eftersom dessa åtgärder påverkar uppvärmningsbehovet och därmed energin/flödet till radiatorerna.

Värme – styrning och injustering

Värmen i en byggnad (vattentemperaturen till radiatorerna) styrs normalt enligt en kurva efter utetemperaturen. På grund av varierande antal boende, solinstrålning, vind m.m. är injusteringen av värmen svår, om inte omöjlig. För att vara på säkra sidan ställs ofta framledningstemperaturen i värmesystemet onödigt högt, vilket medför ökad energitillförsel. Idag finns flera system som kompletterar utegivaren med ett antal inomhusgivare, med en jämnare inomhustemperatur som resultat och en värmebesparing på ca 5-15 %.

  • Om du har ett styrsystem i byggnaden (DUC/PLC) bör du ställa som krav att inomhusgivarna och styrningen integreras på lämpligt sätt i det systemet. Då får driftpersonalen känsla och kontroll på hur regleringen av värmen styrs, även om de normalt inte behöver jobba med systemet något mera.
  • En idé kan vara att när inomhusgivarna beställs även köpa sådana som registrerar koldioxidnivåer. Då kan ventilationen behovstyras i ett senare skede.
  • Ett tips är att innan injustering se över om värmesystemet behöver kompletteras. Ta reda på vilka rum som är kallast och byt till större radiatorer i dessa. Detta innebär att temperaturnivån i värmesystemet kan hållas ner och att returtemperaturen sänks, vilket minskar förlusterna och ger en ökad effektivitet på värmepumpen eller fjärrvärmen.
  • Om huset värms med fjärrvärme och din fjärrvärmecentral är gammal är det ofta värt att byta den mot en ny eller byta styrsystemet och reglerventiler. Det finns ”smarta” fjärrvärmecentraler som kan styra värmen bättre, ge lägre returtemperaturer och minska effektbehovet vintertid (vilket oftast sparar mycket pengar på fjärrvärmeräkningen).

Varmvatten

Avseende tappvarmvatten bör så kallade perlatorer monteras på alla tappställen (ej till badkar). Dessa minskar flödet till en lämplig nivå, enligt vad ni önskar. Leverantören kan ge råd. Likaså bör samtliga rör i källaren för varmvatten (och kallvatten och självklart värme) vara bra isolerade, se vidare ”Isolering rör och kanaler”. En god ide för att spara energi, och få varmvatten snabbare överallt i byggnaden, är att installera så kallade ”rör i rör” på varmvattencirkulationen. Detta minskar även risken för vattenskador i byggnaden. Individuell mätning och debitering (IMD) av tappvarmvatten kan vara lönsamt, se vidare ”Mätning och visualisering”

Produkter

Många produkter har idag energimärkning. Märkning av vitvaror känner de flesta till men idag finns även märkning av varmvattenberedare, ackumulatortankar, värmepumpar, luft-luftvärmepumpar, kombinationer av uppvärmningspaket, pannor m.m.. Mer information om märkningen finns på Energimyndighetens hemsida eller på eceee’s hemsida. Det finns även grossister som har en frivillig energimärkning av de bästa produkterna, t ex pumpar. Utöver detta finns en svensk energimärkning, liknande EUs energimärkning, för köks- och tvättställsblandare samt för termostatblandare med dusch. Läs mer om den på Kiwas hemsida.

  • Med tanke på att du ska nyttja de produkter du köper under många år är det oftast mest lönsamt att köpa de som är snålast. Ställ krav på din VVS-entreprenör att de sätter in de energieffektivaste produkterna och styrningen i din byggnad!

EEF ger dig senaste nytt gällande effekt och energieffektivisering – vill du också få vårt nyhetsbrev en gång i kvartalet?

Ja tack!
Vi behöver din e-post!
Tack för att du prenumererar! Vi behandlar endast din e-postadress för att skicka ut nyhetsbrev, du har möjlighet att närsomhelst återkalla ditt samtycke.