Värme och varmvatten

Produkter inom värme och varmvatten. Många produkter har idag energimärkning. Märkning av vitvaror känner de flesta till men idag finns även märkning av varmvattenberedare, ackumulatortankar, värmepumpar, luft-luftvärmepumpar, kombinationer av uppvärmningspaket, pannor m.m.. Mer information om märkningen finns på Energimyndighetens hemsida eller på eceee’s hemsida (länkarna öppnas i ny flik). Det finns även grossister som har en frivillig energimärkning av de bästa produkterna, t ex pumpar. Utöver detta finns en svensk energimärkning, liknande EUs energimärkning, för köks- och tvättställsblandare samt för termostatblandare med dusch. Läs mer om den på Kiwas hemsida (öppnas i ny flik).

Med tanke på att du ska nyttja de produkter du köper under många år är det oftast mest lönsamt att köpa de som är snålast.