Utbildning

Genom att delta på seminarier, workshops eller andra kunskapshöjande aktiviteter kan du få inspiration, tips och råd kring hur du eller ditt företag kan jobba med energifrågor i olika sammanhang. Utöver de energitjänsteföretag som erbjuder utbildningstjänster inom energi finns också kommunala energi- och klimatrådgivare som vänder sig både till privatpersoner och företag.

Om ni har genomfört eller planerar att genomföra förändringar som har att göra med drift av er fastighet eller processer, behöver driftpersonalen givetvis utbildas i hur de nya systemen fungerar.