Tryckluftssystem

Tryckluftssystem är ofta en stor energibov. Det går att minska energikostnaden avsevärt genom att se över ert tryckluftssystem och dessa åtgärder har ofta en kort återbetalningstid.

  • Många verktyg och annan utrustning går att driva med el istället för tryckluft, vilket ger ett mer effektivt system. Vill ni behålla tryckluftssystemet kan ni få hjälp att göra flera förbättringsåtgärder.
  • Det första steget bör vara att söka och täta läckage i systemet. Utöver det bör trycket i systemet optimeras efter ert faktiska behov.
  • Kompressorn i tryckluftssystemet avger ofta mycket värme som ibland går att återvinna så att ni kan använda den till något annat.
  • Om er använda last varierar kraftigt kan det också vara värt att ha flera olika kompressorer för att undvika sämre verkningsgrad vid mycket låga laster.

Lär dig mer i rapporten: Krav på tryckluftssystem.

EEF ger dig senaste nytt gällande effekt och energieffektivisering – vill du också få vårt nyhetsbrev en gång i kvartalet?

Ja tack!
Vi behöver din e-post!
Tack för att du prenumererar! Vi behandlar endast din e-postadress för att skicka ut nyhetsbrev, du har möjlighet att närsomhelst återkalla ditt samtycke.