Teknisk förvaltning - energi

Tjänsten innebär att en energitjänsteleverantör sköter byggnadens/verksamhetens drift med avseende på energi. Tjänsten kan ingå i tjänsten ”teknisk förvaltning” eller handlas upp separat. Det är en fördel att handla upp tjänsterna från ett och samma företag. Vad som exakt ingår fastställs i ett avtal mellan er och leverantören. Exempel på innehåll:

– Tillsyn av installationer och tekniska system som påverkar energianvändningen
– Kontroll av funktion i förhållande till energianvändning och effekt
– Planering av underhåll i byggnaden
– Optimering av energianvändning
– Förslag på åtgärder för förbättrad energiprestanda och/eller sänkt behov av effekt

Många gånger kan fastigheten spara 5 – 30 % på att leverantören sköter och styr byggnaden optimalt.

I avtalet kan antingen bara ren skötsel ingå eller så kan parterna avtala om att mindre investeringar ska ingå, till exempel nya pumpar, fläktmotorer, frekvensomvandlare, givare eller termostater.

  • En möjlighet är att anlita en extern driftkonsult som hjälper till och samtidigt lär upp befintliga fastighetstekniker.
  • Om ni anlitar två olika leverantörer är det viktigt att en gränsdragningslista finns mellan de olika tjänsterna och parterna så att ansvarsuppdelningen är tydlig.

EEF ger dig senaste nytt gällande effekt och energieffektivisering – vill du också få vårt nyhetsbrev en gång i kvartalet?

Ja tack!
Vi behöver din e-post!
Tack för att du prenumererar! Vi behandlar endast din e-postadress för att skicka ut nyhetsbrev, du har möjlighet att närsomhelst återkalla ditt samtycke.