Styr och övervakning

Med ett centralt styrsystem kan många smarta funktioner byggas in som sparar energi, effekt och därmed pengar. Installation av ett datoriserat styrsystem (DUC/PLC) med modern reglering/styrning av systemen i din byggnad kan sänka energibehovet med 5-30 %. Även inneklimatet blir ofta bättre med ett styrsystem. Du som driver en industri är kanske van vid styrsystem för produktionsprocessen, men era byggnadens system behöver också styras.

För egna hem finns idag många system som enkelt går att montera själv och utvecklingen går fort framåt. Det kan vara så enkelt som timers som slår av laddare, köks- eller TV-utrustning till mera avancerade system som slår av allt utom det mest väsentliga när du låser och larmar på.

Krav vid upphandling av styr- och övervakningssystem för byggnader hämtas lämpligen från BELOK. Upphandlingsmyndigheten har följande krav uppställda:

– Systemet ska kunna avläsa, styra, reglera och övervaka luftflöden, lufttemperaturer, representativa inomhustemperaturer, verkningsgradsmätningar av värmeväxlare, SFP-tal (specifik fläkteleffekt)
– Larmhantering och larmgränser, larm ska kunna skickas till driftorganisation
– Avläsning och styrning ska kunna ske på plats i byggnaden likväl som genom ett överordnat fjärrkontrollerat styrsystem

BELOKs kravspecifikation är betydligt mer omfattande, läs mer här.

  • Undvik om möjligt system där du som beställare är låst till en specifik leverantör för alla framtida ändringar och uppdateringar.
  • Kostnaden för installationen varierar stort och du bör ta hjälp av en konsult inom styrsystem som kan göra en ordentlig kravspecifikation.
  • Anpassa kraven till din byggnad/er!

EEF ger dig senaste nytt gällande effekt och energieffektivisering – vill du också få vårt nyhetsbrev en gång i kvartalet?

Ja tack!
Vi behöver din e-post!
Tack för att du prenumererar! Vi behandlar endast din e-postadress för att skicka ut nyhetsbrev, du har möjlighet att närsomhelst återkalla ditt samtycke.