Solskydd

Vid problem med för hög temperatur i lokaler, eller bostäder, finns en rad åtgärder som bör göras innan aktiv kyla installeras. Ofta räcker dessa förberedande åtgärder. Först bör alltid alla ”värmealstrande” installationer, som belysning och allt annat som använder el, energieffektiviseras. Sedan kan ventilationen styras om till ökad drift nattetid (nattkyla) så byggnaden kyls ner inför dagen. Om ändå solskydd av något slag måste installeras så bör det göras ”så nära solen” som möjligt. Det går att välja bland utvändiga, invändiga eller fönsterintegrerade solskydd. Utvändig avskärmning är effektivast och invändig solskyddsgardin minst effektiv men ibland är även den tillräcklig.

Enligt Svenska solskyddsförbundet ger utvändiga persienner det bästa solskyddet men nackdelen är att sikten genom fönstret försämras. Andra typer av solskydd du kan välja mellan är markis, zip-screens, markisolett, jalusi, invändiga persienner, olika typer av gardiner, solskyddsglas eller fönsterfilm. Ett bra solskydd stänger ute värmestrålningen samtidigt som det släpper in mycket dagsljus! Solskyddslösningar kan automatiseras med hjälp av styrsystem så att du får solskydd just när du behöver det.

  • Tänk på att lösningar som möjliggör att solvärmen kommer in genom fönstren under uppvärmningssäsongen är effektivast totalt sett över året.
  • Inför en solskyddsinstallation bör en solvärmelastberäkning genomföras för att ta reda på hur mycket solskydd som behövs.
  • För att fasaden ska upplevas enhetlig brukar det vara lämpligt att använda samma typ av solskydd på fasadens alla fönster. Rådfråga gärna en arkitekt, se Arkitektoniskt stöd.
  • Kom ihåg att invändiga solskydd måste installeras barnsäkert. Regler för säkra installationer och handbok om solavskärmning hittar du på Svenska solskyddsförbundets hemsida.
  • För att lära dig mer om hur mycket solskydd du kan behöva är ett tips att titta på de krav som ställs på så kallade solvärmelasttal i Miljöbyggnad på SGBC:s hemsida.
  • Ett långsiktigt hållbart alternativ är ett plantera lövträd utanför sydfasaden. Ger skugga på sommaren och sol in på vintern.

EEF ger dig senaste nytt gällande effekt och energieffektivisering – vill du också få vårt nyhetsbrev en gång i kvartalet?

Ja tack!
Vi behöver din e-post!
Tack för att du prenumererar! Vi behandlar endast din e-postadress för att skicka ut nyhetsbrev, du har möjlighet att närsomhelst återkalla ditt samtycke.