Sammansatta tjänster

Vid upphandling av dessa tjänster mellan dig som näringsidkare och en annan näringsidkare (entreprenören) bör avtalet kopplas ABT (Allmänna bestämmelser för totalentreprenader avseende byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten).