Rengöring värmeväxlare

Avseende värmeväxlare i ventilationssystem behöver de rengöras med vissa mellanrum. Detta minskar tryckfallet och därmed elbehovet för fläktarna i ventilationssystemet. En relativt vanlig och effektiv metod är att göra detta med kolsyreis. En rengöring brukar vara lönsam i och med att den ger bättre verkningsgrad i värmeväxlaren, d.v.s. mera värme återvinns.

Rengöring av värmeväxlare i värmesystemen, på vattensidan, ger likaledes en besparing av pumpenergin. Dessutom ger rena värmeväxlare möjligheten till sänkta temperaturnivåer, vilket kan ge ökad effektivitet i tillförselsystemen.

Företag som kan hjälpa dig

EEF ger dig senaste nytt gällande effekt och energieffektivisering – vill du också få vårt nyhetsbrev en gång i kvartalet?

Ja tack!
Vi behöver din e-post!
Tack för att du prenumererar! Vi behandlar endast din e-postadress för att skicka ut nyhetsbrev, du har möjlighet att närsomhelst återkalla ditt samtycke.