Projektledning och samordning

Projektledning

Om du som beställare av ett energieffektiviseringsprojekt inte hinner, kan eller vill driva projektet själv, kan du handla upp denna tjänst. En projektledare i energiprojekt tar hand om hela projektet och driver det på bästa sätt för din räkning. Projektledaren ansvarar också för samordningen mellan upphandlade entreprenörer och konsulter.

  • Personen och företaget ni handlar upp ska vara erfaren att driva bygg- och installationsprojekt och samtidigt ha god förståelse för energieffektivisering och upphandling av konsulter och entreprenörer.
  • Referenser från liknande roller i liknande projekt är viktigt.

Samordning

I stora projekt kan det vara bra att dessutom tillsätta en energisamordnare. Energisamordnaren tillvaratar dina intressen avseende energi och inneklimat i större projekt där du upphandlar flera olika entreprenörer. Ofta tillsätts energisamordnaren endast för produktionsskedet men det är en klar fördel att du tillsätter rollen redan i gestaltnings- respektive projekteringsskedet.

Energisamordnarens roll är dels som koordinator och dels att bevaka att upprättade kravnivåer gällande energiprestanda uppfylls genom hela bygg- eller ombyggnadsprocessen. Detta gäller fönster, klimatskal, byggnadens utformning, U-värden, solavskärmning, uppvärmningssystem, VVC-system, lufttäthet, belysning, tomgångsförluster, effektivitet på utrustning, SFP-tal m.m. för ventilationssystem samt övrig energiprestanda, det vill säga allt som är relaterat till byggnadens/anläggningens slutliga energiprestanda.

  • Om du upphandlar en totalentreprenör bör du ställa krav på att det ska finnas en utsedd energisamordnare i projektet.
  • Om du har genomfört en energikartläggning kan din energikartläggare vara lämplig i rollen som energisamordnare om denne har erfarenhet av bygg- och installationsprojekt.
  • Energisamordnaren bör inte ha någon beroendeställning till någon av de upphandlade entreprenörerna via t ex en anställning eller annat avtal.

EEF ger dig senaste nytt gällande effekt och energieffektivisering – vill du också få vårt nyhetsbrev en gång i kvartalet?

Ja tack!
Vi behöver din e-post!
Tack för att du prenumererar! Vi behandlar endast din e-postadress för att skicka ut nyhetsbrev, du har möjlighet att närsomhelst återkalla ditt samtycke.