Projektering

Innan ett större projekt genomförs krävs ett förberedelse- och utredningarbete för att specificera genomförandet. Det kan till exempel innebära att ta fram ritningar, välja tekniska lösningar, dimensionera utrustning med mera. Det här kan en projekteringskonsult hjälpa dig med.

En projektering kan handlas upp direkt av dig som kund eller av den leverantör som du redan upphandlat för att genomföra projektet/åtgärden.

När du upphandlar en projekteringskonsult är det viktigt att ställa krav på kunskaper. Be att få se tidigare genomförda arbeten inom samma område (referensprojekt).

Inledningsvis bör du diskutera med konsulten vilka krav som ska uppnås i projektet och hur kraven ska verifieras i färdig anläggning.