Mätning och visualisering

Idag finns många system för visualiserad och därmed lättanvänd energistatistik. Med visualiserad statistik kan du lätt se att utvecklingen avseende dina köp av energi går åt rätt håll, det vill säga nedåt. Du ser även resultaten av de åtgärder du gör och att driften är god. Och om något händer ser du och andra snabbt att något är fel och ofta även vad som troligen är fel. En byggnad med relativ låg energianvändning kan ändå ha stor potential avseende lönsamma åtgärder, vilket framgår av en bra genomförd energikartläggning.

Ingen statistik blir dock bättre än den svagaste länken. För att automatiskt få energistatistiken i form av lättförståeliga diagram och siffror i din dator eller telefon krävs en hel ”kedja” av åtgärder. Det finns företag som specialiserat sig på hela kedjan med att installera, koppla upp och visualisera energianvändningen, vilket kan räcka långt i mindre fastigheter. Sedan finns leverantörer som är extra duktiga på just sin del av kedjan, vilket kan behövas i större system.

Mätare för el, värme, kyla, vatten 

Här gäller det att ha tillräckligt många så att varje större system/förbrukare har en egen mätare. Om bara energileverantörernas debiteringsmätare finns är det svårt att få förståelse för vart energin tar vägen och vilka energieffektiviseringsåtgärder som är lämpliga.

  • Rådgör gärna med en energikartläggare för att få en enkel plan över vilka mätare som bör finnas.
  • Ofta dugeri många fall mätare med s k clamp-on-teknik, d v s som sätts utanpå rören/kablarna. Dessa är mer kostnadseffektiva och noggrannheten på dessa räcker för att se var energin tar vägen.

System för automatisk avläsning av mätarna

Om du inte vill att någon manuellt ska gå runt och läsa mätare varje månad så kan mätare kopplas upp, antingen trådlöst eller via en signalkabel. Det är viktigt att mätarleverantören vet att mätarna ska kopplas upp inför installationen. Med ett automatiskt insamlingssystem kan även din driftpersonal få direkt respons på utförda förändringar (genom timvärden och ibland t o m tätare). Denna återkoppling ger större möjlighet att få en bra överblick över anläggningen och därmed underlag för beslut av åtgärder som spar energi och kostnader.

  • Om det finns ett datoriserat styrsystem (DUC/PLC) i byggnaden/anläggningen kan det vara lämpligt att mätarna även kopplas upp till detta system.

Mediainsamlingssystemet

Detta är ett system som kan ta emot, lagra, normalårskorrigera och visa alla mätvärden, lämpligen även i enheter som är jämförbara som kWh/m2. Det finns en stor bredd över hur avancerade, och därmed dyra, dessa system är. Om du har många byggnader finns även leverantörer som har specialiserat sig på just insamlingsdelen. De läser då t ex av energileverantörens insamlade mätvärden på ett enkelt och smidigt sätt.

Visualisering av mätdata

Tanken med visualisering är att du och dina kollegor på ett enkelt sätt ska bli medvetna om er energianvändning och energikostnader och där igenom arbeta med att sänka dessa. Om mätdata visas i lättförståeliga diagram eller liknande kan både driftpersonalen och ledningsgrupp m fl enkelt se utvecklingen. Detta ingår ibland i mediainsamlingssystemet men det finns även många leverantörer som har specialiserat sig på att visa data på mycket användarvänliga sätt, ofta via appar i din telefon.

EEF ger dig senaste nytt gällande effekt och energieffektivisering – vill du också få vårt nyhetsbrev en gång i kvartalet?

Ja tack!
Vi behöver din e-post!
Tack för att du prenumererar! Vi behandlar endast din e-postadress för att skicka ut nyhetsbrev, du har möjlighet att närsomhelst återkalla ditt samtycke.