Kyla

För att minska kylbehovet och installationer i byggnad bör följande ”passiva åtgärder” beaktas först innan kyla installeras:

– Byggnadens utformning och orientering med hänsyn till solinstrålningen (vid ny- och tillbyggnad).
– Byggnadens användning
– Apparater och belysning med låg värmeavgivning samt med tidsstyrning
– Byggnadens ”termiska tröghet / kyltröghet” ska utnyttjas t ex med aktiv nattkylning och genom att se till att termiskt tröga byggnadselement inte ”isoleras” i onödan.
– Solavskärmning med hög avskärmningsfaktor, t.ex. markiser.
– Solskyddsglas eller solfilm med låg solljustransmittans (g-värde).

EEF ger dig senaste nytt gällande effekt och energieffektivisering – vill du också få vårt nyhetsbrev en gång i kvartalet?

Ja tack!
Vi behöver din e-post!
Tack för att du prenumererar! Vi behandlar endast din e-postadress för att skicka ut nyhetsbrev, du har möjlighet att närsomhelst återkalla ditt samtycke.