Konsulttjänster

Vid upphandling av dessa tjänster bör det stå att ABK 09 gäller (Allmänna bestämmelser för konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet).