Konsulttjänster övrigt

Det finns mycket övrigt som kan vara värt att ta hjälp av en specialist med bra erfarenhet inom området.

  • Specificera noggrant, innan upphandling, vad som ska göras så ni blir överens om innehåll och kostnad.
  • Be om referenser på liknande projekt!

Upphandlingskonsulter

Upphandling av entreprenörer, inkl utvärdering av anbud, är relativt svårt och avgörande för att det ska bli som du vill. Det finns många konsulter som är specialiserade på upphandling och även har mallar för vad som bör med i ett förfrågningsunderlag. Är du relativt van vid upphandlingar kan det ändå vara en god idé att låta ett proffs titta på helheten innan du gör upphandlingen. Likaså låta en energikartläggare eller motsvarande titta på vilka relevanta tekniska krav och nivåer som är lämpliga så att de varken blir varken för höga, och därmed onödigt dyra, eller för låga.

Underhållsplan

Få hjälp av en konsult att väva in energiåtgärder i er underhållsplan så är chansen större att ni kommer till genomtänkta beslut.

Termografering

Värmefotografering av fasaden och installationer är ett kostnadseffektivt sätt att se var det läcker värme. Det finns konsulter som specialiserat sig på detta.

Energiledningssystem

Om ni är miljöcertifierade enligt ISO 14001 och även vill ha ett strukturerat energiarbete, då kan det vara lämpligt att följa energiledningssystemet ISO 50001. Ett alternativ är att väva in energiledningssystemet i miljöledningssystemet. Dessa system är mycket snarlikt uppbyggda och den totala kostnaden minskar något på grund av samordning. Minskade driftkostnader överträffar troligen alltid kostnaden för energiledningssystemet.

Fönsterkonsult

Fönsteråtgärder är ett svårt område med många krav som fönstren ska uppfylla. Det finns konsulter som är specialiserade på just åtgärder avseende fönster. Om inte fönstren är i dåligt skick går det ofta att hitta andra lösningar för att energirenovera fönstren, till en mycket lägre kostnad än byte av fönstren. Alternativen för din byggnad kan en bra fönsterkonsult ta fram.

Projektörer

Innan ett större projekt genomförs krävs ett förberedelse- och utredningarbete för att specificera genomförandet. Det kan till exempel innebära att ta fram ritningar, välja tekniska lösningar, dimensionera utrustning med mera. Det här kan en projekteringskonsult hjälpa dig med.

En projektering kan handlas upp direkt av dig som kund eller av den leverantör som du redan upphandlat för att genomföra projektet/åtgärden.

  • När du upphandlar en projekteringskonsult är det viktigt att ställa krav på kunskaper. Be att få se tidigare genomförda arbeten inom samma område (referensprojekt).
  • Inledningsvis bör du diskutera med konsulten vilka krav som ska uppnås i projektet och hur kraven ska verifieras i färdig anläggning.

Övrig hjälp

Behöver du hjälp med något annat på energiområdet, t ex energiutredningar/ omvärldsbevakning, utvärdering av genomförda projekt och åtgärder mm, finns experthjälp att få,

EEF ger dig senaste nytt gällande effekt och energieffektivisering – vill du också få vårt nyhetsbrev en gång i kvartalet?

Ja tack!
Vi behöver din e-post!
Tack för att du prenumererar! Vi behandlar endast din e-postadress för att skicka ut nyhetsbrev, du har möjlighet att närsomhelst återkalla ditt samtycke.