Konsultstöd övrigt

Det finns mycket övrigt som kan vara värt att ta hjälp av en specialist med bra erfarenhet inom området. Här är några tips på områden.

Upphandling av entreprenörer, inkl utvärdering av anbud, är relativt svårt och avgörande för att det ska bli som du vill. Det finns många konsulter som är specialiserade på upphandling och även har mallar för vad som bör med i ett förfrågningsunderlag. Är du relativt van vid upphandlingar kan det ändå vara en god idé att låta ett proffs titta på helheten innan du gör upphandlingen. Likaså låta en energikartläggare eller motsvarande titta på vilka relevanta tekniska krav och nivåer som är lämpliga så att de varken blir varken för höga, och därmed onödigt dyra, eller för låga.

Underhållsplan. Få hjälp av en konsult att väva in energiåtgärder i er underhållsplan så är chansen större att ni kommer till genomtänkta beslut.

Värmefotografering (termografering) av fasaden och installationer är ett kostnadseffektivt sätt att se var det läcker värme. Det finns konsulter som specialiserat sig på detta.

Energiledningssystem. Om ni är miljöcertifierade enligt ISO 14001 och även vill ha ett strukturerat energiarbete, då kan det vara lämpligt att följa energiledningssystemet ISO 50001. Ett alternativ är att väva in energiledningssystemet i miljöledningssystemet. Dessa system är mycket snarlikt uppbyggda och den totala kostnaden minskar något på grund av samordning. Minskade driftkostnader överträffar troligen alltid kostnaden för energiledningssystemet.

Fönsteråtgärderär ett svårt område med många krav som fönstren ska uppfylla. Det finns konsulter som är specialiserade på just åtgärder avseende fönster. Om inte fönstren är i dåligt skick går det ofta att hitta andra lösningar för att energirenovera fönstren, till en mycket lägre kostnad än byte av fönstren. Alternativen för din byggnad kan en bra fönsterkonsult ta fram.

Övrigt. Behöver du hjälp med något annat på energiområdet, t ex energiutredningar/ omvärldsbevakning, utvärdering av genomförda projekt och åtgärder mm, finns experthjälp att få. Specificera bara noggrant, innan upphandling, vad som ska göras så ni blir överens om innehåll och kostnad