Isolering

Isoleringsprodukter.Det som är viktigast avseende isolering är det så kallade lamda-värdet som är ett mått på hur mycket värme som isoleringen släpper igenom. Värdet ska vara så lågt som möjligt. Ju lägre desto mindre värme släpps igenom och desto bättre isolerar materialet. Vanlig glasull har ett värde kring 0,037. Har du utrymme så köp den isoleringen och välj en tjocklek med god marginal. Har du begränsat med utrymme så välj gärna en isoleringstyp med lägre lamda-värde.