Isolering ytterväggar och grund

Isolering av ytterväggar och grund ger en betydande energibesparing och bättre inomhuskomfort men går sällan att räkna hem enbart på minskad energikostnad. Den minskade effektkostnaden bör kontrolleras noggrant, då den hjälper till med lönsamheten. Däremot om fasaden ändå behöver bytas eller putsas om är det nästan alltid lönsamt att lägga en merkostnad för att tilläggsisolera. Ställningarna är redan på plats och entreprenören ”ska ändå dit”. Ställ som krav i upphandlingen att få option på tilläggsisolering. Låt entreprenören föreslå metod, material och tjocklek, om du inte har särskilda krav. I beslutet bör du även väga in att inomhusklimatet blir bättre efter en tilläggsisolering. Kalla ytterväggar och golv blir blott ett kallt minne och du kan använda rummet ända in till väggen… Ett kostnadseffektivt sätt att avgöra behovet av tilläggsisolering är värmefotografering (termografering) av fasaden, se företag under Konsultstöd övrigt.

En nackdel kan vara att fönsternischer blir djupare vid en tilläggsisolering, men det vägs oftast upp av alla andra fördelar. Det är ofta en god idé att samköra fönsterbyte med fasadrenovering, eftersom fönstren då kan flyttas ut en bit i fasaden.

Om grunden av olika skäl behöver åtgärdas och därmed ska friläggas, passa då på att isolera utsidan ordentligt. Merkostnaden är marginell och ger möjlighet att utnyttja utrymmet innanför till vad du önskar, utan obehagligt kallras. Isolering av källarens insida är alltid riskfyllt med hänsyn till fuktproblem och bör undvikas.