Isolering rör och kanaler

Teknisk isolering, det vill säga isolering eller tilläggsisolering av värme- och vattenrör samt ventilationskanaler, är en mycket kostnadseffektiv energieffektiviseringsåtgärd.

Ett bra riktvärde är att, där plats finns, isolera alla varma rör med 60 mm isolertjocklek, kalla rör med 40 mm och ventilationskanaler i kalla utrymmen med 160 mm. Det finns program för att räkna ut optimal isoleringstjocklek/kvalitet, läs mer på Isoleringsfirmornas Förening (IF).

Isolering av rör och ventilationskanaler kräver utbildade isoleringstekniker. De är även utbildade för att upptäcka och åtgärda eventuell asbestisolering på dina rör, vilket förekommer i byggnader äldre än början av 70-talet.

  • Vid upphandling av entreprenör är det också viktigt att specificera om isoleringen ska täckas med plåt, plastplåt eller annat material. Detta är relativt dyrt och bör undvikas där det inte behövs.

EEF ger dig senaste nytt gällande effekt och energieffektivisering – vill du också få vårt nyhetsbrev en gång i kvartalet?

Ja tack!
Vi behöver din e-post!
Tack för att du prenumererar! Vi behandlar endast din e-postadress för att skicka ut nyhetsbrev, du har möjlighet att närsomhelst återkalla ditt samtycke.