Isolering av vind

Isolering av vindsbjälklaget är oftast en mycket kostnadseffektiv åtgärd. Isolering av vinden ger även bättre inomhusmiljö på det översta planet i byggnaden. En byggnad med många våningar ger procentuellt mindre i energibesparing men lönsamheten är i princip lika god oavsett antalet våningar.

Normalt sprutas lösull ut på vinden till en tjocklek av ca 0,5 meter. Det är viktigt att anlita en entreprenör som tar ansvar för hela utförandet så att inte oönskade effekter uppstår, som till exempel mögel. Vid isolering av vindsbjälklaget är det viktigaste att inte varm fuktig luft kommer upp på vinden och kondenserar. Detta motverkas genom så kallad diffusionstätning mot uppvärmda utrymmen. Samtliga genomföringar (kanaler, rör m.m.) måste tätas noggrant. Likaså dörrar eller luckor upp till vinden.

Efter isolering blir vindsutrymmet kallare och det finns två skolor kring hur mycket utrymmet behöver ventileras. EEF rekommenderar att vinden ska ventileras så lite som möjligt men inte täppas till helt. Det gäller att det blir en tillräcklig luftomsättning, men inte så stor att ny, fuktig och ouppvärmd uteluft kommer in och kondenserar. Rådgör gärna med några entreprenörer innan isoleringen och upphandlingen genomförs.

Glöm inte att anpassa värmesystemet till husets mindre energianvändning.