Isolering av installationer

Teknisk isolering, det vill säga isolering eller tilläggsisolering av värme- och vattenrör samt ventilationskanaler, är en mycket kostnadseffektiv energieffektiviseringsåtgärd. Isolering av rör och ventilationskanaler kräver utbildade isoleringstekniker, se vidare IF, Isoleringsfirmornas Förening (öppnas i ny flik). De är även utbildade för att upptäcka eventuell asbestisolering på dina rör (förekommer ibland i byggnader äldre än början av 70-talet) samt vilka åtgärder som då behöver vidtas.

Det finns program för att räkna ut optimal isoleringstjocklek/kvalitet, se IF:s hemsida, men ett bra riktvärde är att i byggnader isolera alla varma rör med 60 mm isolertjocklek, kalla rör med 40 mm och ventilationskanaler i kalla utrymmen med 160 mm. Undantag görs om det inte finns utrymme för dessa tjocklekar. Vid upphandling av entreprenör är det också viktigt att specificera om isoleringen ska täckas med plåt, plastplåt eller annat material. Detta är relativt dyrt och bör undvikas där det inte behövs.