Industriell utrustning

Produkter för industriell verksamhet. Det finns en mängd olika typer av industriell utrustning för att göra din verksamhet mer energieffektiv. Det finns dessutom stor potential att energieffektivisera industriprocesser.

När det gäller elmotorer finns det nu krav på energieffektivitet, så kallade ekodesignkrav.

Energimyndigheten ger följande information:

Det finns ekodesignkrav för elmotorer som har en effekt mellan 0,75-375 kW. EU-kraven gör det möjligt att använda 135 TWh mindre el årligen inom EU år 2020. Elmotordrivna system beräknas stå för runt 65 procent av elanvändningen inom industrin. Läs mer på Energimyndighetens hemsida.