Fönster

Produkter för fönsterrenovering. Det som är viktigast ur energiaspekt när du köper fönster är att de ska ha ett lågt så kallat U-värde. Det är ett mått på hur mycket värme som ”släpps igenom”. U-värdet ska helst vara lägre än 0,9. Detta gäller även dörrar.

Det finns ett frivilligt system för energimärkning av fönster, likt det som finns på vitvaror. Se till att köpa fönster med hög energiklass eftersom det lönar sig i längden. Riktigt bra fönster kan i vissa fall och vissa dagar på året få imma på utsidan av fönstret. Detta beror på strålningen mot natthimlen och förekommer vid vissa förhållanden. Imman försvinner av sig själv men om du vill kan detta åtgärdas genom att placera ett skydd över fönstret på natten.