Energieffektiviseringsåtgärder - bygg

Fönster och dörrar/portar

Fönster står ofta för upp till ca 30 % av energiförlusterna från en byggnad. Väl ”isolerade” fönster ger, förutom reducerad energikostnad, ett förbättrat inomhusklimat genom att hyresgästerna inte blir besvärade av kallras.

Att byta friska eller renoveringsbara fönster till nya energieffektiva är sällan kostnadseffektivt, om du bara räknar i minskad energikostnad. Andra åtgärder kan då vara lämpliga på dina ofta fina fönster som ofta kan halvera förlusterna, i stort sett bibehålla utseendet och förbättra inomhusmiljön. Glöm inte att se över tätningslisterna och anpassa värmesystemet till byggnadens mindre energianvändning. Gå till Tätning/drevning.

Dörrar/portar i bostäder står för en ganska liten del av värmeförlusterna och det är sällan kostnadseffektivt att byta av bara energiskäl. Däremot bör du se till att de tätas så gott det går samt har ordentliga borstlister nedtill som tätar mot golv/tröskel. Portar till lokaler, butiksdörrar och liknande bör styras så de inte står öppna onödigt länge.

Om du byter fönster eller dörrar/portar bör de ha ett U-värde lägre än ca 0,9 W/m2*K. Se till att upphandlingen omfattar efterkontroll med hjälp av värmekamera.