Fönster och dörrar/portar

Fönster

Vid förbättring av fönster avseende energi är det många aspekter som måste vägas in som t ex skick, utseende, funktion, ventilation mm. Fönster står ofta för upp till ca 35 % av energiförlusterna från en byggnad. Väl ”isolerade” fönster ger, förutom reducerad energikostnad, ett förbättrat inomhusklimat genom att kallraset i princip försvinner.

Att byta friska eller renoveringsbara fönster till nya energieffektiva är sällan kostnadseffektivt eller hållbart. Åtgärder på fina befintliga fönster kan halvera förlusterna, i stort sett bibehålla utseendet och förbättra inomhusmiljön. Vanliga åtgärder är att komplettera med ett extra energiglas på insidan av fönstret alternativt byta ut innerglaset till ett energiglas eller isolerglas. Gamla icke kopplade fönster (med utrymme mellan inner och ytterbågen) kan även kompletteras med ett energiglas på egna gångjärn mellan bågarna. Det finns även vissa energifilmer i plast som klistras på ett av glasen men de ger inte lika stora energibesparingar och de bör bytas ut med jämna mellanrum (ca 10-15 år).

Viktigast ur energiaspekt när du köper fönster, eller bygger om, är att de ska ha ett lågt så kallat U-värde. Detta bör vara lägre än 0,9 W/m2*K för nya fönster och helst under ca 1,5 för ombyggda. De flesta lite äldre fönster, s k kopplade, har ett U-värde på ca 3.

Om ventilationen av byggnaden bygger på att luft kommer in via fönstren rekommenderas starkt att försöka bygga om det till ett s k FTX-system. Värmeåtervinningen minskar då energibehovet avsevärt och inomhusklimatet blir bättre, se Ventilation och värmeåtervinning.

Det finns ett frivilligt system för energimärkning av fönster. Fönster med hög energiklass lönar sig i längden. Riktigt bra fönster kan i vissa fall och vissa dagar på året få imma på utsidan av fönstret. Detta beror på strålningen mot natthimlen och förekommer vid vissa förhållanden. Imman försvinner av sig själv men om du vill kan detta åtgärdas genom att placera ett ”solskydd” över fönstret på natten.

  • Fråga vid upphandlingen även om fönstrets ljuddämpande förmåga, jämfört med det nuvarande.
  • Glöm inte att se över tätningslisterna. Innerfönstret ska vara så tätt som möjligt men ytterfönstrets tätningslist bör medvetet göras otät på en liten del av bågen så eventuell fuktig luft ”vädras” ut.
  • Dreva ordentligt runt karmar, se Tätning/drevning.
  • Se till att upphandlingen omfattar efterkontroll med hjälp av värmekamera då monteringen är ett viktigt moment.
  • Glöm inte att efteråt anpassa värmesystemet till byggnadens mindre energianvändning (se vidare Injustering).

Dörrar/portar

Dörrar/portar i bostäder står för en ganska liten del av värmeförlusterna och det är sällan kostnadseffektivt att byta av bara energiskäl. Däremot bör du se till att de tätas så gott det går samt har ordentliga borstlister nedtill som tätar mot golv/tröskel.

Nya dörrar/portar bör ha ett U-värde lägre än ca 0,9.

  • Portar till lokaler, butiksdörrar och liknande bör styras så de inte står öppna onödigt länge. Om plats finns, montera en luftsluss, d v s två dörrar efter varandra.
  • Se till att upphandlingen omfattar efterkontroll med hjälp av värmekamera.

Lär dig mera i rapporten Energimyndighetens Fönsterrenovering med energiglas.

EEF ger dig senaste nytt gällande effekt och energieffektivisering – vill du också få vårt nyhetsbrev en gång i kvartalet?

Ja tack!
Vi behöver din e-post!
Tack för att du prenumererar! Vi behandlar endast din e-postadress för att skicka ut nyhetsbrev, du har möjlighet att närsomhelst återkalla ditt samtycke.