Energistatistik och visualisering

Idag finns många system för visualiserad och därmed lättanvänd energistatistik. Med visualiserad statistik kan du lätt se att utvecklingen avseende dina köp av energi går åt rätt håll, det vill säga nedåt. Du ser även resultaten av de åtgärder du gör och att driften är god. Och om något händer ser du och andra snabbt att något är fel och ofta även vad som troligen är fel. En byggnad med relativ låg energianvändning kan ändå ha stor potential avseende lönsamma åtgärder, vilket framgår av en bra genomförd energikartläggning.

Ingen statistik blir dock bättre än den svagaste länken. För att automatiskt få energistatistiken i form av lättförståeliga diagram och siffror i din dator eller telefon krävs en hel ”kedja” av åtgärder. Normalt behöver du anlita några olika leverantörer som är duktiga på just sin del av kedjan. Det finns dock företag som specialiserat sig på hela kedjan med att enkelt och bra visualisera enbart uppkopplade debiteringsmätare, vilket kan räcka långt i mindre fastigheter.

Grovt sett kan kedjan delas upp i mätare, uppkoppling mätare, mediainsamlingssystem (databas) och visualisering. I kunskapsbanken kan du läsa mera om detta samt om Individuell mätning och debitering. Gå till Kunskapsbanken.