Energikartläggning

Genomför en energikartläggning om du vill ha kunskap om hur energin fördelas i din byggnad eller verksamhet och om du vill ha god information om vilka åtgärder som kan genomföras för att minska din energianvändning.

Det finns ett flertal begrepp i branschen som alla betyder att man genomför en energikartläggning av energianvändningen i en byggnad eller verksamhet. Det finns ingen entydig branschstandard men EEF väljer att kalla tjänsterna energiutredning, energibesiktning, energianalys och energiinventering för energikartläggning.

En energikartläggning brukar innehålla följande delar:

  • Energianvändningens fördelning över tiden (året/dygnet)
  • Energikostnader
  • Effektavgifter
  • Energiabonnemangens utformning
  • Energianvändningen fördelad på delsystemen värme, kyla, ventilation, tryckluft/pumpar/fläktar, verksamhet, process, fastighetsel
  • Användning av energi i förhållande till verksamhet
  • Jämförelse med liknande verksamheter/byggnader

Om energikartläggningen ska utföras för att uppfylla lagen om energikartläggning i stora företag ska energikartläggningen genomföras enligt ISO-standard, europeisk EN-standard eller svensk SS-standard.

– För att säkerställa att energitjänster och energieffektiva produkter levereras med hög kvalitet avseende teknik och kundanpassning har EEF tagit fram en auktorisation på företagsnivå. Dessa har auktorisations-loggan bredvid sitt företagsnamn.
– Prata med din energikartläggare om vad som ingår i just deras tjänst.
– Du som hyr en lokal kan tillsammans med din hyresvärd genomföra en elkartläggning för att få underlag till lönsamma åtgärder i de system som använder el.

EEF ger dig senaste nytt gällande effekt och energieffektivisering – vill du också få vårt nyhetsbrev en gång i kvartalet?

Ja tack!
Vi behöver din e-post!
Tack för att du prenumererar! Vi behandlar endast din e-postadress för att skicka ut nyhetsbrev, du har möjlighet att närsomhelst återkalla ditt samtycke.