Energiförvaltning

Det finns ett antal namn på den tjänst som innebär att utföra skötsel av en byggnad eller verksamhet. Namn som används är fastighetsförvaltning, teknisk förvaltning, drift- och underhåll (DoU) med flera. I dessa begrepp ingår ofta städning, felanmälan, olika former av besiktningar med mera. För att få ett helhetsperspektiv på byggnaden bör tjänsten även innehålla krav och gärna incitament avseende energieffektiv drift. När förvaltningstjänster också inkluderar energieffektivisering har vi valt att använda ordet Energiförvaltning.Många gånger kan fastigheten spara 5 – 30 % på att den tekniska förvaltaren sköter och styr byggnaden optimalt.

Om du redan har en förvaltare men som inte har tillräcklig kunskap inom energi kan du överväga att komplettera med en energiförvaltare eller helt byta förvaltare. Det finns också möjlighet att komma överens om att anlita en extern driftkonsult som hjälper till och samtidigt lär upp befintliga fastighetstekniker. I avtalet kan antingen bara ren skötsel ingå eller så kan parterna avtala om att mindre investeringar ska ingå, till exempel nya pumpar, fläktmotorer, frekvensomvandlare, givare eller termostater. Oavsett ert upplägg är det viktigt att en gränsdragningslista finns mellan de olika tjänsterna och parterna så att ansvarsuppdelningen är tydlig.